'BELYS!' Webinar

"BELYS!" Webinar

Temaet for uken er moderne slaveri, med mottoet: «BELYS!» Mottoet sikter til at utnyttelse ofte skjer i det skjulte, i mørket: Det er forbudt i alle land å utnytte andre under slaverilignende vilkår. Likevel skjer det i stort omfang og ofte utenfor offentlighetens lys. (Hentet fra www.globaluke.no ).

Webinaret kan ses på MKs facebookside.