Novemberseminar 2023

Novemberseminar 2023

Tema: Åndelighet i vår tid

Prest Hilde Sanden Bjønness er med.