Landssamlingen 2024

For prester, diakoner og sentralt ansatte i Metodistkirken. Invitasjon sendes ut direkte.