20230422_160318
Deltakere ved Metodistkirkens Kvinner sin kvinnehelg med landsmøte i Stavanger.

Et fellesskap våkner opp etter pandemien

Det er lenge siden Metodistkirkens Kvinner (MK) har kunnet være samlet fysisk. Nå er det kvinnehelg med landsmøte i Stavanger.

Nesten 30 kvinner fra hele landet, samt gjester fra Equmeniakyrkan i Sverige og verdensforbundets europaleder fra Ungarn, er samlet i Stavanger denne helgen. Stemningen er god og en ser frem til fornyet virksomhet.

MK er fortsatt i en overgangsfase. Tiden med lokale kvinneforeninger er forbi, men direkte medlemskap er ikke helt innarbeidet enda lokalt. MK sentralt arbeider derfor fortsatt med nye måter å arbeide med kvinnespørsmål på. Tidligere har det vært webinarer, fysiske og digitale samlinger og egen side på Facebook. Nå utarbeides det en ny nettside som vil bli navet i det nye arbeidet.

Det ble gjennomført valg, og leder Camilla Gaarn Røed ble gjenvalgt for tre nye år med applaus. Til nettsiden sier Røed at det har vært veldig fine dager.
- Det har vært godt å være sammen. Særlig gjestene våre fra EQ Kvinnor og Lilla Lakatos fra Ungarn. Det har vært fint å møte dem, nye og gamle bekjentskaper, sier Camilla. Jeg håper at vi i tiden fremover kan nå flere kvinner i nye aldersgrupper. Vi vil jo gjerne ha med flere på arrangementer. Vi innser jo at vi ikke er store nok til å arrangere så mye selv. Vi vil derfor arbeide for å spre informasjon om felleskristne arrangementer som vi kan delta på. Internt i kirken opplever vi at vi blir hørt og er med i arbeidet med Metodistkirken mot 2030, avslutter Camilla.

Det var to seminarer denne helgen. På fredagen snakket Torgeir Tveter om Global info og moderne slaveri. Han tok oss med på en gjennomgang av årsaker og hvor mye det påvirker også oss i våre daglige liv, gjennom hvilke varer og tjenester vi kjøper. På lørdagen snakket Hilde Marie Movafagh om kvinnelig ledelse i frikirkene i Norge. Det er et forskningsarbeid som hun utfører på MF. Det ble en historisk gjennomgang og en analyse av holdninger, muligheter og begrensninger for kvinner i frikirkene i dag. Seminarene ga grunnlag for mange gode samtaler og refleksjoner.

Sosialt fellesskap var en viktig del av dagene i Stavanger. En hadde god tid til bønn og tilbedelse, samtale, noen gåturer og fellesskap rundt matbordene.

Tekst og foto: Karl Anders Ellingsen