20230123_124525
Godt humør på seminar! Det er fortsatt en god stund igjen til pensjonsalder for de fleste, men det er godt med kunnskap og planlegging.

Fokus på pensjon og tjenesten etter 62 år.

I dag er det seniorsamling for ansatte prester og diakoner over 59 år i Centralkirken i Oslo.

Kirken har utarbeidet en seniorpolitikk for å informere og legge bedre til rette for de i tjeneste som nærmer seg 62 år og frem til tvungen pensjonering ved 72 år.

En del av dette er dagens samling i Oslo. Det er kabinettet, tjenesterådet og HR-rådgiveren som har invitert ansatte prester og diakoner som er 59 år og eldre.

HR-rådgiver Vidar Sten Bjerkseth sier at kirken ser prestene og diakonene som har passert vanlig pensjonsalder som en positive ressurs for menighetene og kirken, og prøver å legge til rette for gode og fleksible ordninger.

Ola Westad, leder av tjenesterådet, snakket blant annet om behovet for fleksibilitet i tjenesten etter 62 år. Det er en forståelse for at det krever en mer personlig tilrettelegging for at den enkelte skal ha en så god tjeneste som mulig. Det er mange formelle og emosjonelle forhold som bør vurderes og samtales om. Det er det kabinettet som står for.

Det ble snakket om pliktene som ordinerte har til pastoratkonferansen og til tilsynet. En pensjonert kan fortsatt utnevnes til tjeneste og kan velges til årskonferansens komiteer. Et tema var også rolleforståelsen som pensjonert ordinert i lokalmenigheten.

Det ble en grundig og god gjennomgang av pensjonsordningen og andre forsikringer. Det var det et stort behov for. Det er mange som ikke har full oversikt over hvordan pensjon fungerer og hvor mye de vil få i pensjon. Bjerkseth anbefalte alle å logge inn på minpensjon.no for å få en oversikt over ens egen pensjon.

En ide som ble trukket frem var behovet for en markering av endt tjeneste i kirken. I dag har vi en ordinasjonsmiddag for nyordinerte og deres foreldre. Kanskje det hadde vært en god ide å arrangere en pensjonslunsj for de som blir pensjonert og deres ektefeller? Det er også mange av barna til de som pensjoneres som møter frem på den dagen. Det hadde vært godt med en bedre markering enn det vi har i dag.

Dagen ble avsluttet med en innledning ved Yngvar Ruud og samtale rundt temaet overgangen til å være pensjonist i kirken.
Dette er en samling som ble godt mottatt av de inviterte. Dette er et godt tilskudd til en god seniorpolitkk for Metodistkirken.