flowers-260894_1280
Illustrasjonsbilde fra Pixbay

FRIFUNNET

Da har vi endelig fått svar fra Statsforvalteren på sak om mulig ugyldige vigsler.

I sitt svar konkluderer Statsforvalteren med følgende:

"Statsforvalteren legger til grunn at de endringene som er gjort i vigselsritualene ikke får noen betydning for ekteskapene som er inngått i nevnte periode. Det vil si at alle vigslene som er gjennomført i perioden er gyldige.

Statsforvalteren forutsetter at Metodistkirken i Norge kontakter Bufdir ved eventuelle revideringer av selve vigselsritualet for å hindre at det oppstår uklarheter om den formelle godkjenningen. Dette vil igjen kunne forhindre at par som inngår ekteskap stiller spørsmål ved det formelle innholdet i disse og hvorvidt de formelt er gift."


Emil Skartveit
Daglig leder, Metodistkirkens hovedkontor