paskehilsen-2023
Bildet er hentet fra bible.com

God påske!

«Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg.» Galaterne 2,19-20.

Vi kjenner vel alle at vi kommer til kort med jevne mellomrom. Vi klarer ikke å elske oss selv og andre med en slik kjærlighet som Jesus viste oss. Da er det godt å vite at vi ikke er overlatt til oss selv. Ved Guds nåde og ved troen er Kristus til stede i våre liv. Å korsfestes med Kristus er ikke å fornekte livets realiteter, men å få del i det nye livet som han vil gi oss. Vår del blir å ta imot invitasjonen i takknemlighet, og leve resten av våre liv i relasjon til han som elsket oss og gav seg selv for oss. Påsken er frigjøring fra  vårt eget trange liv og et tilbud om livsfellesskap med den oppstandne Kristus som tilbyr liv og overflod av liv.

God Påske!