martin_vestol_liggende_nett_1800
Konferanselegleder Martin Vestøl ønsker alle et velsignet nytt år!

Godt nytt år!

Kjære metodister, innleder konferanselegleder og leder av hovedstyret, Martin Vestøl sin nyttårshilsen.

Kjære Metodister,
 
Nå, ved inngangen til det nye året ønsker jeg å sende dere en hjertelig nyttårshilsen. Året som har gått, har vært preget av uro og krig ute i verden som også smitter over på oss her hjemme. Våre søsken i Ukraina, på Gaza og i Israel opplever å gå fra krise til krise. Da blir våre utfordringer med galopperende priser og stadig større forskjeller små i sammenligning – men like fullt vonde og smertefulle for de av oss som kjenner at hverdagen er tung å bære.
 
"Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Skjønner dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen og elver i ødemarken." (Jesaja 43:19). Dette er Guds løfte til oss – selv i vanskelige tider. Han skaper noe nytt og gir oss håp. Vi kan stole på at Jesu nåde ikke bare er til frelse, men også til å forvandle våre hjerter og våre liv. Selv har jeg hatt bruk for disse ordene i høst – når egne krefter ikke har strukket til er det godt å kunne hvile i at Han er der - for meg.  
 
Metodistkirken har som visjon «Åpne hjerter, åpne sinn, åpne dører» - og med et mål om å skape disipler for Herren Jesus Kristus som kan gå ut og forandre verden. Vi er velsignet med mange gode, svake, vanlige mennesker. Det spirer og gror på mange steder i Metodistkirken – steder der Hans kjærlighet går fra Ord til handling. Vi ser det i konfirmant- og ungdomsarbeid i Flekkefjord, i mattilbudet som menigheten i Halden har sammen med Røde Kors, på Supertirsdag som samler barn og unge i Harstad og mange andre steder rundt om i landet. Der et mildt blikk, noen gode ord, en hjelpende hånd og varm kjærlighet sprer smil, håp og glede.
 
Julen minner oss om at Gud endret alt når han lot seg føde som en av oss. La så inngangen til 2024 være et varsel om et nådens år. Det var jo derfor Jesus kom: Han kom for oss vanlige mennesker, med all vår bagasje, all vår glede og sorg. Til alle oss som lengter etter og ønsker en himmel over våre liv. Alle vi som trenger en frelser vi kan stole på og gå til - både når livet er bra og når livet er tungt. Han er alltid der med sin altomfattende nåde og kjærlighet, og er ennå nærme når vi føler vi ikke strekker til.
 
La oss se framover mot det nye året med spenning, håp og forventning. Vel vitende om at Guds kjærlighet og nåde vil følge oss hvert skritt på veien. Møt verden med undring, møte ulikhet med et åpent sinn. Det er fordi vi er forskjellige vi kan nå ut til alle.  
 
Apostelen Paulus skriver "Men han sa til meg: 'Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.' Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan bo i meg." (2. Kor. 12:9). La oss huske at midt i våre problemer, våre utfordringer, og vår svakhet er det Jesu nåde som bærer. I han finner vi hvile – og visshet om at hans kjærlighet rommer alle mennesker.
 
Må det nye året være fylt av velsignelser, fred og glede for hver enkelt. Hvil i Herren, gled deg over de små gledene, lytt til Ham og la oss vokse i kjærlighet.
 
Med ønske om et fredfullt og velsignet nytt år
 
Martin Vestøl
Konferanselegleder