kabinett-2021
Metodistkirkens ledelse i Norge. Tilsynsprest Knut Refsdal, biskop Christian Alsted og tilsynsprest Ingull Grefslie.

Gyldige vigsler

En melding fra kirkens ledelse om oppslagene om mulig ugyldige vigsler.

I tiden etter medias oppslag om mulige ugyldige vigsler, inngått i Metodistkirken i perioden fra 1991 og fram til 2023, har flere uttrykt uro over om deres ekteskap har vært rettmessig inngått.
I et brev pr. 11.oktober 2023 konkluderer Statsforvalteren i Oslo og Viken at Metodistkirkens endringer i vigselsritualene ikke har påvirket gyldigheten av inngåtte ekteskap.

Samtidig som vi takker Bufdir og Statsforvalteren for grundig arbeid, ønsker vi også å rette en spesiell takk til Emil Skartveit og Hilde Marie Movafagh for den jobben de har gjort for å komme fram til en god løsning på denne saken.

Avslutningsvis beklager vi den uro dette har skapt for de 800 berørte parene.

 


Biskop Christian Alsted                Tilsynsprest Ingull Grefslie                 Tilsynsprest Knut Refsdal