logo-mk

Høringsvar om forbud mot konverteringsterapi

Metodistkirken i Norge har levert et høringssvar om et eventuelt forbud mot konverteringsterapi.

Her er høringssvaret fra Metodistkirken i sin helhet:

 

Metodistkirken tror ikke om seg selv at den alene kjenner hele sannheten om kristen tro, men at vi, sammen med andre kirker, forvalter én del av den helheten som hele Guds kirke har fått i arv. Derfor ønsker vi å rekke hånden ut til samarbeid og fellesskap med andre kirker og å anerkjenne de som søsken og medarbeidere i Guds rike. I Norge finnes det i dag omtrent 12.000 metodister. Disse er fordelt på 47 menigheter over hele landet. Se forøvrig: www.metodistkirken.no


Metodistkirken i Norge tar tydelig avstand fra tvang og den virksomhet, å «anvende metoder (en systematisk fremgangsmåte for å oppnå et forhåndsbestemt resultat ) med formål om å få en annen til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet, som er klart egnet til å påføre vedkommende psykisk skade» som lovforbudet mot konverteringsterapi er tenkt å ramme, er en virksomhet som vi i fellesskap tar avstand fra og som er uakseptabel i våre sammenhenger


Høringsnotatet legger til grunn at «… det ikke skal berøre sjelesorgen» og understreker at: «straffebudet ikke er ment å ramme samtaler med en person om vanskeligheter med seksuell orientering eller kjønnsidentitet. Det er et viktig hensyn at straffebudet ikke skal føre til at psykologer, psykiatere, familieterapeuter, prester, forbedere mv. unngår å innlate seg på samtaler med personer som opplever å ha problemer med sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. I en slik situasjon vil ikke vilkårene i gjerningsbeskrivelsen være oppfylt, blant annet fordi samtalepartneren her ikke vil ha som agenda å få den andre til å endre, fornekte eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet» (7.4.4.2)


Metodistkirken i Norge mener denne presiseringen er av stor betydning for prester, pastorer og andre sjelesørgere som driver seriøst faglig sjelesorgarbeid.


Metodistkirken mener derfor at det bør vurderes å ta presiseringen inn i lovteksten og ikke bare i forarbeidene. Det vil avklare mye og hindre en berøringsangst for å samtale om seksualitet og kjønnsidentitet i sjelesorgsrommet.


Metodistkirken i Norge
Ingull Grefslie
Tilsynsprest for Metodistkirken i Norge