En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Institusjoner

Metodistkirken er engasjert på svært mange områder. Det gjelder blant annet helse og utdanning. Mange av disse institusjonene er i dag organisert som selvstendige stiftelser med sine egne styrer og regnskaper. De er på ulike måter fortsatt knyttet til Metodistkirken som var deres utgangspunkt. I dag er de viktige kunnskapssentre som bidrar mye til Metodistkirken som helhet.

Klikk på de ulike navnene til høyre og se hva institusjonene arbeider med.

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone