En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Om metodistkirken>Internasjonalt

Internasjonalt

15.11.2012

The United Methodist Church
Internasjonalt er Metodistkirken en av verdens største kirkefamilier med til sammen over 70 millioner medlemmer. Den grenen av metodismen som Metodistkirken i Norge tilhører, heter The United Methodist Church.

Metodismen er i dag voksende i Sørøst-Asia, Afrika og deler av Østeuropa (Russland, Ukraina og de baltiske stater).

Metodistkirken i Norge er organisert med en Årskonferanse som øverste organ. Hit kommer hvert år alle ordinerte og valgte representanter fra hver menighet. Her velges det representanter til to overordnede organ; Sentralkonferansen og Generalkonferansen.

Sentralkonferansen som Norge er en del av omfatter Metodistkirkene i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Latvia og Litauen. Sentralkonferansen samles hvert fjerde år. Dette er det nordeuropeiske biskopsomerådet. Biskopen er i dag dansk og heter Christian Alsted. Biskopskontoret er lokalisert i København i Danmark.

Generalkonferansen er det øverste lovgivende organ for den forente Metodistkirken. Her samles delegater for ordinerte og vanlige medlemmer fra alle Årskonferansene hvert fjerde år. Metodistkirken har en egen lovtekst som kalles "disiplinen". Her blir de fleste aspektene av kirkens liv og lære beskrevet. Denne har gyldighet for alle menighetene. Det er i tillegg en egen samling med resolusjoner som inneholder veiledninger for de fleste av livets sider. Enhver metodist kan sende inn forslag til endringer i "disiplinen" og forslag til nye resolusjoner.

Gjennom The United Metodist Church er Metodistkirken i Norge tilsluttet det verdensomspennende fellesskapet av metodistkirker i World Methodist Council (Metodistkirkens verdensråd).

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone