En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Ressurser

Ressurser

16.11.2012
Dette er en lang side. Her finner du følgende emner: - Årboken - Sentrale teologiske dokumenter - Manual for veiledning av kandidater, prøvemedlemmer og lokalpastorer - Studiesenteret - Metodistkirkens logo (symbol) - Generalkonferansen - Annet * Forbønnslister og tekstrekker for Metodistkirken * Gaver med skattefradrag

 

Retningslinjer seksuelle krenkelser

Varslingsrutiner

 

En podcast fra tilsynsprest Knut Refsdal med tema "Kirke på nye måter".

 

Søknadsskjema - Kirke på nye måter / kreativitetsmidler

 

Årboken

Årbøkene blir sendt til menigheter og institusjoner. Om det er styremedlemmer og andre som ønsker boken tilsendt så kan de kontakte årskonferansens sekretær Øyvind Helliesen.

Årboken 2021

Årboken 2020

Årboken 2019

Årboken 2018

Årboken 2017

Årboken 2016

 

Her finner du alle papirene vedrørende Årskonferansen og en omfattende adresseliste for Metodistkirken i Norge.

 

 

Informasjon

Om Metodistkirken

Om medlemsskap i Metodistkirken

 

Viktige dokumenter

 

Samtaleopplegg om Bibelsyn

Dette er et samtaleopplegg om bibelsyn. Det har blitt til som en oppfølging av de teologiske samtalene vi hadde på Årskonferansen 2019. Kabinettet har sendt det til alle prester og diakoner og anbefaler det til bruk i menighetsråd, menighetsmøter, bibel- og samtalegrupper eller i andre sammenhenger der det er naturlig å bruke det.

 

En metodistisk forståelse av dåpen

(norsk oversettelse av "By spirit and water")

 

En metodistisk forståelse av nattverden

(Engelsk, "This holy mystery)

 

De Sosiale Prinsipper

Gir Metodistkirkens anbefalinger på mange av de utfordringene vi som enkeltmennesker og samfunn står overfor i dag. Anbefales!

 

Nådens Fellesskap

Dette er avtalen om gjensidig anerkjennelse og utvidet kirkefellesskap mellom Den Norske Kirke og Metodistkirken i Norge.

 

Fellowship of Grace

Report from the Conversations between Church of Norway and the United Methodist Church in Norway.

 

Baptist-metodist

Samtaledokument mellom Metodistkirken i Norge og Det Norske Baptistsamfunn. Med forslag til avtale.

 

Baptist-metodist (English)

Bilateral conversations between The United Methodist Church in Norway and The Norwegian Baptist Union.

 

"Åndens enhet i den fred som binder sammen"

Samtaledokument etter dialog mellom Metodistkirken i Norge og Pinsebevegelsen i perioden 2008-2011.

 

Confessing our faith together

Dette er avtalen mellom Den Evangelisk Lutherske kirke i USA og The United Methodist Church.

 

Joint declaration on the doctrine of justification

Tiltredelseserklæringen fra World Methodist Council til avtalen mellom Det Lutherske Verdensforbund og Den Katolske Kirken.

 

Joint declaration on the doctrine of justification

Norsk oversettelse av Tiltredelseserklæringen fra World Methodist Council til avtalen mellom Det Lutherske Verdensforbund og Den Katolske Kirken.

 

Katolsk/luthersk felleserklæring om rettferdiggjørelseslæren

Avtalen mellom Det Lutherske Verdensforbund og Den Katolske Kirke. Norsk tekst.

 

"En søken etter enhet"

En norsk oversettelse av deler av dokumentet "In Search of Unity: A Conversation with Recommendations for the Unity of The United Methodist Church". Denne teksten var resultatet av en "Dialogue on Theological Diversity within The United Methodist Church" i 1997 og 1998. De spesifikke referansene til Metodistkirken er for det meste beholdt i den norske utgaven.

 

Ressurspakke for konflikten mellom Israel og Palestina

Dette er en pakke med Metodistkirkens anbefalinger og vedtak i Generalkonferansen, en kort historisk gjennomgang av konflikten, vitnemål fra enkeltpersoner, kart og linker til gode ressurser. Gjør deg kjent med den og bruk den i menigheten for undervisning og samtale. Pakken er utarbeidet av General Board of Church and Society og General Board of Global Ministries. Språket er engelsk.

 

Metodistkirken og den karismatiske bevegelsen

En uttalelse fra Generalkonferansen 2006 som handler om Metodistkirkens forhold til den karismatiske bevegelse. Den er oversatt til dansk.

 

MTS Teologisk Forum

En nettside under Metodistkirkens Teologiske Seminar (MTS) hvor utgivelser av Teologisk Forum er samlet.

 

Edinburgh 2010 Misjon til Forandring - Rapport

Sluttrapport fra konferansen Edinburgh 2010 Misjon til Forandring.

 

Avtale mellom Leuenbergkirkene og Metodistkirkene i Europa

Leuenbergkirkene er i hovedsak de lutherske og reformerte kirkene i Europa.

 

 

Rådet for den ordinerte tjeneste
 

Manual for veiledning av kandidater, prøvemedlemmer og lokalpastorer (2019)

 

 

 

Studiesenteret

Fremmøteliste (Excel-dokument)
Søknadsskjema for grupper/kurs (Excel-dokument)

 

 

Metodistkirkens logo (korset og flammen)

Norsk              jpg   eps
Internasjonal   jpg   eps
Liten jpg uten tekst

Minner om at Metodistkirkens logo, korset og flammer - er et internasjonalt registrert varemerke.

 

 

 

Generalkonferansen

Retningslinjer for innsendelse av forslag til Generalkonferansen (engelsk).
 

 

Annet

Metodistkirkens høringsuttalelse om NOU 1 2013 Livsynsåpne samfunn

Metodistkirkens høringsuttalelse om den nye ekteskapsloven.

Fund Mission in Europe

En oversikt over misjonsprosjektene i Metodistkirken i Europa. Engelsk tekst.

Jubileumssangen "Nærmere enn ventet".
 

Hvordan gjøre endringer i Brønnøysundregisteret.

 

 

Forbønnslister og tekstrekker for Metodistkirken


       Metodistkirkens tekstrekker - komplett
  

      Forbønnsliste og tekstrekke vårhalvår 2022

 

Gaver med skattefradrag

Metodistkirken er godkjent som mottaker av gaver hvor du kan få fradrag for inntil kr. 25.000,- pr. person. Fradraget er 22%.
Ønsker du å gi gaver til menigheten, ta kontakt med Hovedkontoret først. Da får du tildelt et KID nummer som må brukes.
Dette sikrer korrekt registrering og skattefradrag.

Gaver gitt via VIPPS vil inntil videre ikke telle med i grunnlaget.
Kontakt telefon 23 33 27 00 eller mail post@metodistkirken.no

Du kan laste ned avtaleskjema her.

 

 

Relaterte dokumenter

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone