En relevant, åpen og vital kirke, hvor mennesker finner tro og tilhørighet, og utrustes til tjeneste som Jesu etterfølgere

Forsiden>Ressurser>Brobyggeren

Brobyggeren

16.11.2012

Brobyggeren er Metodistkirkens magasin for kristen tro, tanke og liv.

Det utgis syv nummer i året.

 

Abonnementspriser 2021:   

Brobyggeren

 

12 måneder:          420,-

6 måneder:            222,-

Student 12 mnd.:    180,-

Du kan bestille en digital utgave som abonnement. Da vil du motta en digital utgave på mail, før den kommer i posten. Send en mail til redaksjonen og be om digital utgave. Hvis du ikke vil ha bladet til den adressen du sender mailen fra, må du spesifisere mailadressen.

 

Utgivelsesplan 2021:

Nr. 1 - Misjonsnummer
Deadline: 6. januar
Utgivelse: Uke 5

Nr. 2 - Påskenummer
Deadline: 1. mars
Utgivelse: Uke 12

Nr. 3 - Årskonferansenummer?
Deadline: 24. mai
Utgivelse: Uke 24

Nr. 4 - Sommernummer
Deadline: 21. juni
Utgivelse: Uke 28

Nr. 5 - Samlingsnummer
Deadline: 2. august
Utgivelse: Uke 36

Nr. 6 - Høstnummer
Deadline: 13. september
Utgivelse: Uke 42

Nr. 7 - Julenummer
Deadline: 15. november
Utgivelse: Uke 51

 

Kontaktinformasjon:

Besøks- og postadresse, redaksjon, annonser og abonnement:

St. Olavsgate 28, 0162 Oslo. Tlf. 23 33 27 07, faks 23 33 27 01.

E-post: brobyggeren@metodistkirken.no

Redaktør: Karl Anders Ellingsen

mobil 909 10 871. E-post: karla.ellingsen@metodistkirken.no

 

FILOPPLASTING

 

 

NETTREDAKTØR

Karl Anders Ellingsen

© 2012 Metodistkirken i Norge.
All rights reserved.

Metodistkirkens logo - korset og flammen - er et internasjonalt registrert varemerke.

ORGANISASJONSNR. (HOVEDNR)

974 230 887

E-post: hovedkontoret@metodistkirken.no

Bankgiro: 8220.02.83747

METODISTKIRKENS HOVEDKONTOR

Post- og besøksadresse: St. Olavsgate 28, 0166 OSLO

Tel: 23 33 27 00

Powered by Cornerstone