valg

Hvem skal få tillit?

Nå er det tid for forslag til valg på årskonferansen.

Viktige valg skal foretas på Årskonferansen i juni. Alle menigheter, styrer, råd og enkeltmedlemmer i Metodistkirken har fram til 1. april mulighet til å foreslå kandidater til hovedstyret og misjonsrådet.

Følgende valg skal foretas av Metodistkirkens årskonferanse i 2024:


HOVEDSTYRET

  • Leder av hovedstyret årsklasse 2024-2026
  • Leder av misjonsrådet årsklasse 2024-2026
  • Legt medlem, årsklasse 2024 - 2026
  • Legt varamedlem, årsklasse 2024 – 2026
  • Pastoralt medlem, årsklasse 2024 – 2026
  • Pastoralt varamedlem, årsklasse 2024 – 2026

 
MISJONSRÅDET

  • (Leder skal velges, men står oppført under hovedstyret)
  • Leg kvinne, årsklasse 2024 - 2028
  • Leg mann, årsklasse 2024 - 2028
  • Pastoralt medlem, årsklasse 2024 - 2028

 

Personer som foreslås skal være spurt og ha sagt ja til å stille til valg. Forslagene må inneholde fullt navn og kontaktinformasjon for den foreslåtte (telefonnummer og e-post) og sendes til forslagskomiteen v/ leder kirsten.eika.amsrud@metodistkirken.no  innen 1. april. Ta gjerne kontakt med meg dersom dere har spørsmål eller kommentarer.

Forslagskomiteen arbeider også selvstendig med å vurdere og foreslå kandidater. Valgreglene for årskonferansen sier at forslagskomiteen skal innstille for årskonferansen minst en person til hvert tillitsverv i hovedstyret og fagrådene, samt presentere og fremme innkomne forslag. Dersom det ikke foreligger forslag på mer enn én kandidat er det anledning til benkeforslag under årskonferansen.

Til hjelp i arbeidet med forslag legger vi ved en oversikt over hovedstyrets og fagrådenes sammensetning i dag, som del av den fullstendige listen over kirkens styrer, komiteer og representanter. Denne listen er oppjustert og korrigert i forhold til oversikten i Årboken for 2023, der det er enkelte feil og mangler.

For helhetens skyld finner du  også valgreglene for Metodistkirkens årskonferanse vedlagt (vedtatt på årskonferansen i 2021 og justert på årskonferansen i 2022).

Forslagskomiteen håper på stort engasjement og mange forslag.
 
Vennlig hilsen
Kirsten Eika Amsrud
for forslagskomiteen

 

Oversikt over hovedstyrets og fagrådenes nåværende sammensetning