lina-blikstad-kontor
Lina Blikstad er vår trosopplæringsrådgiver.

Hvordan kan vi gi troen videre til barn og unge?

Tirsdag 15. november kl 09.00-10.00 er det tid for et nytt webinar i serien «Tro som bærer».

Denne gangen er det trosopplærer Lina Blikstad som innleder til samtale om «Hvordan kan vi gi troen videre til barn og unge?»

Lina begynte som trosopplærer i Metodistkirken i august. På webinaret deler hun tanker for barne- og ungdomsarbeidet i kirken og hvordan hun selv kan bidra inn i dette.

Etter innledningen åpnes det for samtale og kommentarer.

Link: https://us02web.zoom.us/j/88223375191