lfj

Jesus kommer igjen

Prest Leif S. Jacobsen er aktuell med ny bok og seminar på Sommerfesten.

Jesus skal komme tilbake! Denne proklamasjonen avslutter Bibelens siste bok. Den har også vært en sentral del av den kristne menighetens bekjennelse opp gjennom historien. Den Hellige Ånd har gjort denne sannheten levende – spesielt i tider av vekkelse.

Slik omtaler Hermon forlag temaet i Leif S. Jacobsen sin nye bok. Det er et tema som har opptatt og facinert troende gjennom årene. Hermon forlag forteller at du i denne boken får en systematisk og bred innføring i emnet. Hvordan forfatteren personlig tolker profetiene om endetiden kommer tydelig fram, men boken presenterer også andre mulige tolkninger. Hensikten med boken er å gi en orientering av Bibelens lære om endetiden og Jesu gjenkomst – og å gjøre denne, for mange vanskelige undervisningen, tilgjengelig for flere. Boken kan også brukes som oppslagsverk.

Jacobsen blir også å finne på årets Sommerfest. Her vil han holde et seminar over bokens tema. Det bør legge grunnlag for noen spennende spørsmål, svar og samtaler om dette emnet.

Vi tar med denne anbefalingen:

- I boken Jesus kommer igjen får vi en grundig undervisning i det profetiske ord om endetiden, samt tolkning av profetiene i Johannes’ åpenbaring. Jacobsen har hele sitt liv som forkynner viet endetidsprofetiene stor oppmerksomhet, og i dyp respekt for Bibelen som Guds Ord deler han dette med sine lesere. Boken kan absolutt anbefales. — Terje Berg, pastor i Pinsebevegelsen