tvl_konfliktradet
Knut Refsdal (her med programleder og redaktør Alf Gjøsund) og Dag Martin Østevold samtalte om endringene i Metodistkirken.

Kan Metodistkirken unngå splittelse?

Det var temaet i Konfliktrådet på TVL.

Tilsynsprest Knut Refsdal og prest Dag Martin Østevold samtalte om noen av prosessene som Metodistkirken gjennomgår. Metodistkirken har et intensjonsvedtak om at LHBT-personer skal likebehandles ved vielser og ordinasjon til tjeneste i kirken.

Dette er det ulike meninger om og noen mener det vil føre til en splittelse her i Norge. Andre mener det er mulig å finne en vei videre som en kirke, også med disse endringene.

Dette var noe av samtalen som ble gjennomført på TVL. Du kan se programmet her.