bilde2_crop
Frivillige i menigheten i Drammen klargjør barnesykler for utdeling i nabolaget.

Kirke på nye måter

Samskaping, diakoni og frivillighet i fokus lørdag 5. november.

Betanien og Metodistkirken har en samarbeidsavtale med mål om å fremme og videreutvikle diakonale prosjekter, både for eksisterende og nye tjenestetilbud.

Mange av behovene vi har i samfunnet i dag, kan ikke løses av det offentlige alene, men er avhengig av nye samarbeid, i et samvirke mellom offentlig sektor, næringsliv og frivillighet. Det handler om å utvikle og ta i bruk nye løsninger på sosiale og samfunnsmessige problemer og om å samarbeide på nye måter. Det er mye kirken kan og bør gjøre alene, men potensialet i å gjøre mer sammen med andre, er stort!

Dette initiativet har truffet en nerve i Metodistkirken fordi diakoni representerer noe grunnleggende i vår kirkeforståelse. Mange menigheter er nå involvert i spennende prosesser for å gjøre kirke på nye måter. Sammen med ulike aktører, er det mye på gang. Dette er både en erkjennelse av at det er mye positivt som skjer i samfunnet som vi kan koble oss på, men også av at et godt samfunn bare kan nås når mange gode krefter trekker sammen.

Nå inviterer vi til en samling der hensikten er å inspirere og utforske mulige veier videre, spesielt for menighetene. På samlingen vil kirkens rådgiver for arbeidet bli presentert. Vi vil også presentere økonomiske og faglige støtteordninger.


PROGRAM
10.00 Diakoni i velferdssamfunnet
Henrik Syse
11.00 Nærmiljøkirke – presentasjon av et begrep
Ann Margaret Pender, programsjef, Frelsesarmeen
12.00 Lunsj
13.00 Samhandling, økt handlekraft og frivillighet
Stig Søderstrøm, nasjonal leder folkehelse og sosial inkludering, Blå Kors Norge
14.00 Rekruttering og involvering av frivillige
Kristine Drake, frivillighetskoordinator, Betanien Bergen


Deltakeravgift: Kr 200.
Hvis menigheten deltar med minst to deltakere, dekkes reiseutgifter av kirken.
Påmeldingsfrist: 24.10.22 til linnea.olstad@metodistkirken.no

 

 

 

Last ned programmet her.