moldeak

Kirkebygget i Molde er solgt

Etter en lang prosess er kirkebygget til Metodistkirken i Molde solgt.

Tilsynsprest Ingull Grefslie sier til nettsiden at Metodistkirken i Molde ble vedtatt solgt på menighetskonferansen i mai 2023. Arbeidsbelastningen og kostnadene med kirkebygget begynte å bli for stor og krevende for menigheten, og man kjente man brukte mer tid på bygg enn menighet. Tankeprosessen har nok gått over lang tid, men som sagt ble endelig vedtak gjort i fjor. Menigheten har over noen år nå hatt  Norkirken i Molde som leietaker. Dette har fungert godt for alle parter. Da det ble snakk om å selge kirken viste Norkirken sin interesse. I samarbeid med Økonomi og Eiendomsutvalg og tilsynsprest har menigheten kommet til en løsning der Norkirken er kjøper av kirken, og Molde Metodistmenighet fortsetter sitt arbeid i samme bygget, men nå som leietaker.

- Vi ønsker dem Guds velsignelse over det videre arbeidet deres, avslutter Grefslie.