meto_comm_mobil

Klart for ekstraordinær sentralkonferanse

I morgen lørdag 18. mars er det digital ekstraordinær sentralkonferanse med viktige temaer på dagsorden.

Du kan følge forhandlingene på nett fra kl. 09.00 til 12.00. Følg denne linken for detaljene og påmelding.

Du finner alle sakspapirene her.

 

Hva innebærer forslagene? Vi vil prøve å gi en forenklet oversikt her:

Det er forslag fra Den Eurasiske Sentralkonferansen og fra årskonferansen i Estland. De har, spesielt den Eurasiske, vært i en prosess på vei vekk fra United Methodist Church (UMC) i lengre tid. For at det skal kunne skje på en ryddig måte, må det behandles over to sentralkonferanser. Først en der det gjøres vedtak som åpner døren for en slik prosess, og deretter et nytt vedtak i en påfølgende sentralkonferanse. Forslagene har allerede vært behandlet i alle årskonferansene til forslagsstillerne.

Det er et forslag om at en enkeltmenighet skal kunne melde seg ut av UMC, for å melde seg inn i en annen metodistkirke eller protestantisk kirkesamfunn. En må skriftlig innkalle alle medlemmer av menigheten til en ekstraordinær menighetskonferanse. Innkallingen må godkjennes av biskop og tilsynsprester. Konferansen er kun gyldig om minst 30% av medlemmene er tilstede. Det kreves 2/3 flertall for et gyldig vedtak om utmeldelse. Et slikt vedtak må i samsvar med norsk lovgivning, følges av et brev til alle medlemmene, der hver enkelt må skriftlig bekrefte om de ønsker å forlate Metodistkirken i samsvar med vedtaket. Vedtaket må godkjennes av årskonferansen med simpelt flertall.

Det er to forslag om at det i perioden mellom den ekstraordinære sentralkonferansen og generalkonferansen er åpning for endringer i vigsels- og ordinasjonsreglene i samsvar med det enkelte lands lover og Kirkeordningen. Det vil si, at vi kommer et skritt nærmere for at en kan innføre ritual for likekjønnet vigsel og ordinere LHBT-personer til tjeneste i kirken.

Fra den norske årskonferansen sitter Svein Veland, Hilde Marie Movafagh, Ingull Grefslie og Per-Endre Bjørnevik i sentralkonferansens eksekutivkomite.