1konvolutt

Helgenytt 12. oktober 2023

 - Søndag 22 oktober kl 11.00 er det MBU-dag med Generasjonsgudstjeneste.

Prest Steinar Hjerpsseth taler og leder og Aasta K. Engh sørger for musikken. Da vil vi også ha bokutdeling. Ta med barn og barnebarn etc til gudstjenesten. Kirkekaffe og saft til barna. Meld fra til Steinar hvem som kommer.

- Mandag 23. og onsdag 25. er det samtalegrupper.

Snakk med gruppelederne om du lurer på noe. Ønsker du å være med i en gruppe, så snakk med prest Steinar eller diakon Olav.

- Tirsdag 24. oktober  kl 11.15  er det Gågruppe for damer. 

Møt opp ved tavlen på den øvre parkeringsplassen i Hvervenbukta. Ta med niste og sitteunderlag. 

Dette er et sosialt tiltak med mye humør og fellesskap.

- Onsdag 25. oktober kl 10.00 - 13.00 er det Bamsestua!

For hjemmeværende med små barn i alderen 0 - 6 år. Hjelp oss å gjøre dette tiltaket kjent. 

- Torsdag 26. oktober  kl 19.00  er det Menighetsråd

Viktige dager fremover:

Neste søndag er det Høsttakkedagen 29. oktober

Vi får besøk av biskop em Helga Byfuglien. Koret til Rune Solum har meldt forfall. Canto synger istedet.

Misjonsfesten onsdag 1. november

Vi starter med kafeteria kl 18.00 og møte fra kl 19.00. Vær obs på tiden da det er tidligere enn vanlig. Anne Ng har misjonsinfo og prest Steinar avslutter.

Hold av dagen. Det blir spennende program og selvfølgelig utlodning.