1konvolutt

Helgenytt 26. mai 2023

Informasjonsmail til alle medlemmer og venner

 - Søndag 28. mai kl 11.00 samles vi til Pinsegudstjeneste.

Prest Steinar Hjerpseth taler og leder. Kristin Brynjulvsrud sørger for musikken. Denne søndagen blir det også nattverd. Kirkekaffe etter gudstjenesten.

- Tirsdag 30. mai er det Gågruppe for damer. 

De samles kl 11.15 ved oppslagstavlen på den øverste parkeringsplassen. Ta med sitteunderlag og matpakke.

- Onsdag 31. mai er det Samtalegruppe 2 og 3.

Tid og sted for gruppene avtales med gruppelederne.

- Torsdag 1. juni kl 19.00 samles Menighetsrådet.
 

MENIGHETSTUR TIL ISEGRAN , FREDRIKSTAD 4.JUNI

Det er påmeldt 27 personer.

Les mer om Isegran her.

Avreise fra Øståsen kirke kl. 0945 – fremme ved katedralen (ca. kl. 1100) starter vi med gudstjeneste. Deretter informasjon og omvisning av stiftelsen som driver «Håpets katedral». Vi avslutter med felles lunsj ca. kl.1400.

Turen koster kr. 400,- som inkl. varm lunsj. De som ikke kjører egen bil betaler kr. 50,- ekstra.

Betaling skjer til VIPPS 20895 eller kto. 2801 44 38132 – begge må merkes med: Menighetstur. 

Om noen har behov for å snakke med prest eller diakon eller andre i menigheten, så ikke vær redd for å ta kontakt.