konvolutt

Helgenytt 26. oktober 2023

- Søndag 29. oktober er det Høsttakkedagen!

Vi feirer gudstjeneste kl 11.00. Vi får besøk av biskop em Helga Haugland Byfuglien som taler. Organist er Olav Øgreid og sangkoret Canto synger.

Høsttakkedagen er en av våre viktigste søndager hvor vi også tar opp høstoffer. Budsjettet er på kr 35000. Om menighetens økonomi, se nedenfor. Selvfølgelig får vi også flott kirkekaffe med kaker etc.

- Tirsdag 31. oktober  kl 11.15  er det Gågruppe for damer. 

Møt opp ved tavlen på den øvre parkeringsplassen i Hvervenbukta. Ta med niste og sitteunderlag. 

Dette er et sosialt tiltak med mye humør og fellesskap.

- Tirsdag 31. oktober  kl 19.00  øver Canto. 

- Onsdag 1. november kl 10.00 - 13.00 er det Bamsestua!

For hjemmeværende med små barn i alderen 0 - 6 år. Hjelp oss å gjøre dette tiltaket kjent. 

- Onsdag 1. november Misjonsfest 

Vi starter med kafeteria kl 18.00 og møte fra kl 19.00. Vær obs på tiden da det er tidligere enn vanlig. Anne Ng har misjonsinfo og prest Steinar avslutter.

Det blir spennende program og selvfølgelig utlodning. 

- Torsdag 2. november kl 18 Hjertestarterkurs

Hjertestarter- og førstehjelpskurs fra kl 18.00 til kl 22.00. Vi tar en pause midtveis med pizza. Instruktør fra Røde Kors underviser. Dette er viktig først og fremst for alle med lederansvar, men andre kan også melde seg på. Vi kan være inntil 15. Meld deg på til diakon Olav Øgreid innen tirsdag 31. 

Menighetens økonomi

Denne søndagen er det høsttakkedag, en viktig dag også for vår økonomi. Vi budsjetterer med høstoffer på kr 35000. Budsjett ved utgangen av oktober er på kr 480000 i gaveinntekter. Det har kommet inn kr 381394 til dags dato. Med et godt høstoffer kan vi ta noe inn på etterslepet. Takk for alle gode gaver!