1konvolutt

Helgenytt 30. mai 2024

Søndag 2. juni, samles vi til gudstjeneste kl 11.00

Prest Steinar Hjerpseth taler og leder. Musikken sørger Aasta K. Engh for. Kirkekaffe.

Tirsdag 4. juni  kl 11.15 er det Gågruppe for damer. 

Møt opp ved tavlen på den øvre parkeringsplassen i Hvervenbukta. Ta med niste, sitteunderlag og om du vil badetøy.

Dette er et godt, sosialt tiltak med mye humør og fellesskap. Kom og bli med!

- Onsdag 5. juni er det Bamsestua kl 11 - 14.

Vi ønsker hjemmeværende barn med foreldre/besteforeldre velkommen

Prestesituasjonen

Som dere vet lyste vi ut stillingen som prest tidlig i mars. Det er kommet to aktuelle søknader. Kandidatene er intervjuet. Det er sendt innstilling til kabinettet som tar saken videre. 

 

Gaver til menigheten

Vi går nå mot sommeren og det er en krevende tid for gaver til menigheten siden vi ikke har så mange samlinger som resten av året. Ved utgangen av mai ligger vi ca kr 4000 under budsjettet og ca kr 7000 foran 2023. Dette er veldig bra og gledelig. Vi ber dere huske på oss også gjennom sommeren. Dere kan bruke menighetens konto, vipps eller «skattefrie gaver».Vi takker hjertelig for alle gaver til menigheten.