ostasen_sommer23_1

Misjonsfest 1. november

1.November 2023 avholdes årets misjonsfest i Øståsen kirke.
Vi starter kl.19.00 med kafeteria og loddsalg, og fortsetter med møte kl. 19.00. Merk tiden.
Her får vi nytt fra misjonen ved Anne Ng Forster, metodistkirkens internasjonale leder i Norge.
Det blir avslutning ved Steinar Hjerpseth.
Det blir god anledning til å kjøpe lodd. Inntektene går til samarbeidsprosjektet vårt: 
Lærerboliger med vannpumpe og latriner ved Harrisburg skole i Liberia.
Det er vårt håp at vi skal nå målet på 60 000kr denne kvelden.

Alle er hjertelig velkomne.
Misjonskomiteen i Øståsen kirke
Gaver til prosjektet kan gis på vipps og giro.

Vipps 20895

Giro 2801.44.38132

Du må merke betalingen med «misjon»