20230630_174116
Fra forhandlingene lørdag på årskonferansen i Larvik 2023.

Konsensus for en romslig metodistkirke

Metodistkirkens årskonferanse i Larvik gjorde lørdag 1. juli et vedtak som gir et videre handlingsrom til både de som ønsker å åpne for vigsel av LGBT-personer og de som ønsker å stå på en tradisjonell forståelse av kirkelig vigsel.

Som en del av den verdensvide United Methodist Church (UMC), har Metodistkirken i Norge et begrenset handlingsrom i lærespørsmål som vigsel og ordinasjon av LGBT-personer. Det er sterk uenighet om en endring av kirkens lære i dette temaet, både internasjonalt og nasjonalt. Tidligere vedtak har vist at det er et klart flertall for endring i Norge, samtidig som det er et konservativt mindretall.

-Vi opplever en stor vilje fra begge sider til å bevare husfreden og leve sammen i forståelse og respekt for hverandre, uansett syn, understreker leder i hovedstyret, Martin Vestøl. Tross sterke meningsforskjeller beholder vi en god tone. Samtidig er han bekymret for en splittelse i tiden som kommer.

-Dette er et uttrykk for at vi aktivt vil finne løsninger som fungerer i Norge. Dette sier tilsynsprest Knut Refsdal. Han mener det fortsatt kan ta flere år før United Methodist Church på verdensplan tar en endelig avgjørelse, og resultatet av denne prosessen er ikke gitt.
I Norge har et utvalg, nedsatt av en tidligere årskonferanse, med ledere med ulike meninger, arbeidet frem et felles forslag som dannet grunnlag for lørdagens vedtak, etter en omfattende konsensussamtale i konferansen.

Vedtaket omfattet:
En bekreftelse av vedtaket fra Årskonferansen 2022 om at Metodistkirken skal være «en åpen og romslig kirke der så mange som mulig, medlemmer og menigheter, kan leve sammen i gjensidig respekt på tvers av ulikheter og divergerende syn, der ingen tvinges til å handle mot sin egen overbevisning.»

Årskonferansen bekrefter at det er prester og diakoner som har vigselsrett med bakgrunn i ordinasjonsløftet, kirkeordningen og norsk lov, at det er disse som foretar vurderinger av hvem de ønsker å vie og har tillit til at denne retten utøves på en ansvarlig måte, i overensstemmelse med egen samvittighet og med godt pastoralt skjønn.

Årskonferansen tar til etterretning at klagesaker der klagen berører sivilrettslige spørsmål, kan settes på vent dersom biskop og Tjenesterådet er enig (kirkeordningen 362.g).

Årskonferansen oppretter et nettverk for prester, diakoner og menigheter som ønsker å opprettholde et tradisjonelt syn og en tradisjonell praksis.

Det ble også vedtatt en veiledning og retningslinjer for menigheter som ønsker å forlate United Methodist Church. Se referatet for ytterligere detaljer.

Tekst og foto: Karl Anders Ellingsen