love-699480

Bønnedag

Søndag 27.august, kl.08-19.00

Vi ønsker å starte arbeidsåret med en bønnedag ganske tidlig, og har satt av søndag 27.august til dette. Etter et strevsomt vårhalvår med mange utfordringer, og en lang ferie, kan det være godt å samles i bønn. Vi tror, og håper, at dette kan være med å gi en ny giv, og hjelpe oss til å samle fokus og tanker innfor det nye arbeidsåret.

Hele dagen er satt av til bønn i kirken, fra kl. 08.00 til kl.19.00. Det er mulig å sette seg opp på timesøkter i løpet av dette tidsrommet, og vi håper så mange som mulig har lyst, og mulighet, til å delta på dette.

Det blir gjort i stand et bønnerom i peisestua med litt forskjellige ressurser. Det blir satt opp noen konkrete bønneemner for dagen, i tillegg til det en selv ønsker å be om.

Bønnedagen avsluttes med en Lovsangskveld kl. 19.00 i kirkesalen.
Da blir det lovsang, deling av troshistorier/vitnesbyrd og tid til bønn og forbønn.

  • Det er mulig å være flere samtidig
  • Det er mulig å være alene
  • Det er mulig å komme flere ganger i løpet av dagen
  • Det er mulig å ta en lengre bønneøkt

Det henges opp en liste i foajéen, og vi oppmuntrer til å skrive  seg opp på lista så tidlig som mulig.