kurs-metodismens-teologi-og-historie-host-24
Illustrasjonsfoto. Foto: Hilde Marie Movafagh

Lær mer om metodismens teologi og historie

Metodistkirkens teologiske seminar ønsker velkommen til kurs denne høsten.

Metodismens teologi og historie 1

Hva er kjernen i en metodistisk teologi? Hva er nåde? Hva betyr det å være kristen? Hvordan henger kirkens sosiale engasjement sammen med teologien for øvrig?

Hva gjorde at metodismen ble til i utgangspunktet, og hvorfor vokste bevegelsen så eksplosivt til å begynne med? Hvem var de første metodistene i Norge, og hva gjorde at metodismen spredte seg fra sted til sted?

Hva er metodisme i dag? Hva er metodistenes dna, hvis det finnes? Hvordan kan vi være en kirke i 2024 som mennesker finner seg til rette i?

Disse og mange andre spørsmål skal vi jobbe med på kurset. Det vil bli undervisning fra flere ulike lærere, og det blir mange samtaler og diskusjoner. Kari Hay og Hilde Marie Movafagh er faste lærere på kurset, men vi vil ha flere gjester i tillegg.

Kurset har to samlinger i Oslo. Den første er 30.-31. august allerede, den andre er 15.-16. november. Fredagen har vi mat fra kl 18 og undervisning fra 18.30-21. Lørdagen har vi undervisning 9.30 – 16. Du kan delta digitalt, men vi anbefaler at du er til stede, da får du mye mer ut av undervisningen og samtalene. Det vil også være 6 digitale kurskvelder mellom samlingene, hver på to timer. Disse vil være på ulike ukedager slik at det varierer hvem som ikke kan.

Du kan selv velge om du tar eksamen i desember, i mai eller ikke i det hele tatt. Om du ikke tar eksamen koster kurset kr 1500,- Om du tar eksamen betaler du semesteravgift til MF Vitenskapelig høyskole det semesteret du tar eksamen.

Eksamen er en såkalt mappeinnlevering som betyr at du skriver tre mindre oppgaver underveis i kurset som du får veiledning på. Innen eksamensdatoen leverer du disse inn digitalt. Du skal altså ikke ha noen skoleeksamen, og ikke møte opp til noen eksamen i Oslo. Kurset gir 10 studiepoeng. Kurset er det første av tre kurs som til sammen utgjør lokalpredikanteksamen. De to andre er et bibelfag og et fag i praktisk teologi. Disse kursene vil tilbys de påfølgende semestrene. Da kan du bli godkjent som lokalpredikant i menigheten din, og dette er en viktig ressurs for deg hvis du skal å være predikant eller annen type leder i menigheten.

Pensum er på ca 1000 sider, og det aller meste er på norsk.

Har du spørsmål kan du kontakte rektor Hilde Marie Movafagh som er ansvarlig for kurset, hilde.m.movafagh@mf.no

Påmeldingsfrist er 20. august.