CroppedImage

Faste aktiviteter i kirken

Mandag 18.00 utenom ferier: Speidermøter

Mandag 19.00-20.30: Romerike AA

Torsdag 12.00-14.00 utenom ferier: Åpen kirke

Speidermøter

Ta kontakt hvis dere er interessert. Se Aktiviteter for mer info.

Romerike AA

Trenger du hjelp, så møt opp!

Åpen kirke

Velkommen innom til en kopp kaffe og en uformell prat. Vi har åpent de fleste torsdager utenom ferier og setter ut skilt når vi er der.

Kirketreff

På oddetallsuker inviterer vi til kirketreff onsdag kl. 12.00 med foredrag eller sangkafe. Se Aktiviteter for mer info.

Åpent hus for unge voksne

På oddetallsuker inviterer vi unge voksne til samling i kirken kl. 18.00. Se Aktiviteter for mer info.