leifsj_2023
Prest Leif S. Jacobsen en tidlig vårdag på Fredrikstad sitt tak. Nå er han aktuell med en ny bok om endetiden.

Med et systematisk blikk på endetiden

Leif S. Jacobsen har skrevet en lærebok om endetiden på Hermon forlag.

Leif S. Jacobsen er prest i Metodistkirken og en veteran i norsk kristenliv. Nå har han gitt ut en bok om endetiden med tittelen "Jesus kommer igjen" på Hermon forlag. Vi har snakket med han om boken og bakgrunnen for den.

- Hva har vært inspirasjonen til boken din?
- Da må jeg gå tilbake i tid til studiene ved Øverås i siste halvdel av 60-tallet. Det var en dramatisk tid med stor spenning i Midtøsten. Jeg fulgte med på nyhetene og det gjorde inntrykk å høre på truslene og den arabiske forventningen om å ødelegge Israel. Det var dramatisk, og det var flere som snakket om at dette kunne være et tegn på endetiden. Seksdagerskrigen brøt ut og Israel vant. Det ble ikke noe av Israels undergang, eller en endetid da. Men interessen for temaet ble vakt og jeg kastet meg over bøker om temaet.
Jeg ble prest og fortsatte med systematiske studier. Etter hvert ble jeg også lærer og rektor på bibelskoler og temaet har vært en del av min undervisning i 35 år nå.
Jeg så tidlig at det var et behov for lærebøker om endetiden, og med tiden har det vokst frem et ønske om å skrive den selv. Svein Andersen i Hermon forlag har vært en pådriver for prosjektet og sommeren 2022 startet jeg arbeidet. Manuset var ferdig i november samme året og boken ble utgitt i januar 2023. For meg er det et gammelt tema, en langvarig interesse og en fersk bok.

- Hvordan har du tilnærmet deg temaet?
- Tilnærmingen har vært med undervisning som mål. Boken skal kunne benyttes i studier om temaet. Derfor er det en systematisk presentasjon. Det er ikke en samling av mine meninger, men en gjennomgang av ulike synspunkter og tradisjoner. Jeg vil vise ulike tilnærminger og tolkninger.
Alle kristne er enige om at Jesus skal komme igjen, men tolkningen av tekstene ulike. Boken er en redegjøring av disse, samtidig som jeg er tydelig på hva som er mine egne tolkninger. Jeg tar opp hvorfor jeg tolker Bibelen slik. Skal profetordet tolkes allegorisk eller bokstavelig? Hva er Israels rolle i det som skal skje?
Jeg går igjennom og presenterer med respekt de ulike tolkningsmetoder. Vi ser jo ikke hele sannheten alene, men vi tolker en mening inn i det vi leser. Bokens særpreg er ikke forkynnelse. Den skal være en orienterende undervisning.

- Kan du nevne noen av emnene i boken?
- Sentrale emner er profeten Daniel og tolkningen av teksten er avgjørende for hvordan vi ser de store linjene. Åpenbaringsboken er den sentrale teksten, sammen med avsnitt i evangeliene. Uttrykk som «tidens tegn» blir gjennomgått. Jeg tar også opp endetidslæren i et historisk perspektiv, og redegjør for ord og begreper som er viktige.
Jeg tar opp hvordan vi skal forstå tidshusholdningslæren. Hvordan ble Adam og Eva, og Noa frelst?
Boken redegjør for hvordan vi kan se Israel som paktsfolket. Den gamle og nye pakten er knyttet til Israel, og vi kristne har fått del i pakter som først ble gitt til jødefolket. Her må en også se på den moderne staten Israel. Har den en plass i denne historien? Har det jødiske folket en plass her? Jeg sier ja, og det er en dobbeltrolle som sekulær stat, men også som en viktig del av endetiden.
Jeg snakker om Jesu gjenkomst og om tusenårsriket med global fred. Vi kunne hatt fred og en godt forvaltet jord, men vi har vært dårlige forvaltere. Vi skal å se en ny himmel og jord, Guds bolig blant menneskene.
Alle disse temaene blir systematisk belyst, og boken kan brukes som oppslagsverk.

- Hva håper du å formidle med boken?
- Jeg håper leseren ser at vi som et troende folk er et håpets folk. Vi har en fremtid! Vi skal tjene de som er rundt oss. Samtidig er vi på vei til et sted, et klimaks. Eivind Skeie skriver i salmen:
Jeg tror på jordens forvandling en gang, en tid, et sted,
en fremtid hvor Guds himmel til jorden senkes ned,
en evighet av glede da alt det vakre her
blir løftet i Guds klarhet og stråler bedre der.
Det er så mye håpløshet. Vi må som troens folk forkynne håp. Vårt håp er at Jesus skal komme igjen og det gode skal beseire ondskapen.
Læren om endetiden er ingen konspirasjonsteori. Det er et konkret håp. Men vi må være våkne og ikke miste forventningen. Vi må lære av historien om de ti jomfruene. Da brudgommen lot vente på seg, mistet de fokuset og sovnet. I tider med vekkelse er forventningen til endetiden stor, og i tider med lunkenhet blir forventningene små. Vi trenger mer kunnskap og oppmerksomhet om endetiden.

- Det er en del som blir urolige av søkelyset på endetiden, og serier som «Left Behind» kan også gi frykt. Hvordan tenker du om dette?
- Jeg har forsøkt å gi trygghet og fremme tro gjennom boken. God kunnskap om endetiden gir trøst og håp til den som er kristen. Det er en del «ild og svovel» i bibelens beskrivelse av endetiden, men vi må vokte oss så ikke vi ender opp i fryktforkynnelse. Vi skal ikke skjule noe, men det er håpet som vi må holde frem!
Hvem er det som vil bli med når Jesus kommer igjen? Det er det en del som undrer på. Du må ikke ha nådd en viss modenhet for å bli med. Bibelen sier klart at de som hører Jesus til blir med når han kommer. Den som har Sønnen har livet.
Jeg har ingen sans for en sensasjonell og spektakulær endetidsforkynnelse. Det er en del av vår tro. Troen på at Jesus skal komme igjen er en del av kirkens bekjennelse.

Det viktigste for meg er at vi står sammen om at Jesus kommer igjen, og at vi har respekt for ulike tolkninger. Jeg bruker en gammel lommelykt som bilde på dette. Lysstrålen var sterk i midten, og ble svakere jo lenger ut i periferien du kom. Slik må vi også se endetiden. Det er et sterkt lys på Jesu gjenkomst, sannheten i sentrum er tydelig. Detaljene og tolkningene blir mer diffuse i periferien.
Jesu gjenkomst er helt sentralt i Bibelen. Min oppfordring til mine medkristne er å senke skuldrene og leve i troen og håpet om gjenkomsten, avslutter Leif.