20230322_152656
Biskop Christian Alsted.

Meddelelse om ny tilsynsprest

Vi har mottatt melding fra biskop Christian Alsted.

 

Det er med stor glede , at jeg kan meddele, at Svein Jacobsen Veland fra 1. Januar til 30. Juli 2024 er utnevnt som tilsynsprest for østre distrikt. Svein Jacobsen Veliand er en erfaren prest og leder i Metodistkirken med omfattende erfaring som tilsynsprest, og jeg er takknemlig for, at Svein med kort varsel har takket ja til å gå inn i tilsynstjenesten i en overgangsperiode. 

Jeg vil takke Knut Refsdal for hans engasjerte og gode tjeneste som tilsynsprest og ønsker ham nåde og velsignelse i hans tjeneste i Norske Kirke.

Jeg ser frem til et fruktbart samarbeid med Svein Veland og opfordrer til forbøn for ham og for hele kabinettet.

Christian Alsted

Biskop