Biskoper (1850 - 1899)

waughBle født 28. oktober 1789 i Fairfax County, Virginia, U.S.A. 15 år gammel ble han omvendt og medlem av the Methodist Episcopal Church. Omkring 20 år ble han prest i kirken og virket i Baltimore frem til 1828 da han flyttet til New York. Der fikk han ansvar for redaksjonell virksomhet. Under Generalkonferansen i 1836 ble han valgt til biskop. Som biskop reiste han svært mye og ledet flere ulike årskonferanser. Han var derfor en av de ledende biskoper i USA da han skrev kallsbrevet til O. P. Petersen som denne fikk med seg til Norge i 1853. Brevet var retningsgivende for det arbeidet Petersen startet i hjemlandet og som førte til dannelsen av Metodistkirken i Norge. Waugh døde i 1858.

(Bildet hentet fra J. Thorkildsen: Den norske metodistkirkes historie, 1926)

Morris ble født i West Virginia og vokste opp i en baptisfamilie. I ungdomstiden ble den kristne troen noe mer distansert. Vinteren 1811-1812 ble USA rammet av noen av de sterkeste jordskjelv som har blitt utløst i landet. Og under ett av disse opplevde Morris at dette også rammet ham eksistensielt. Samtidig med dette brøt det ut en metodistvekkelse i området han oppholdt seg i, og han søkte til menigheten der. Det ble imidlertid ingen plutselig omvendelse, men over en lengre periode ble han etter hvert dradd inn i ulike lederposisjoner. 

Som biskop var han atypisk i forhold til sin samtid. Mange av kollegaene hans ble oppfattet som autoritære og befalende. De ble sett på med mer frykt enn respekt, mens han opptrådte langt mer tilbakeholden i ordbruk. Gjerningene hadde høyere verdi enn ordene. Han hadde ingen lang formell utdannelse, men maktet å preke på en måte som hadde en stringent logikk og et tydelig budskap. Opptreden i prekestolen var nesten samtalende. 

Morris ble valgt til biskop i 1836 og han fulgte etter biskop Waugh  som leder da denne døde i 1858. Han besøkte aldri Norge, men var den som sendte bl. a. pastor Stensen til Norge. Stensen ble en av pionerene blant prestene her i landet.

800px-matthew_simpson_-_brady-handyMatthew Simpson ble født 20. juni 1811 i Cadiz, Ohio. Faren hadde innvandret fra Irland. Matthew ble døpt av biskop Francis Asbury og vokste opp med nær kontakt til Camp Meeting. Han ble omvendt i 1829. Han begynte på en akademisk løpebane og studerte medisin før han startet legepraksis i 1833. Samme år ble han tatt opp på prøve i Årskonferansen i Pittsburgh. Han ble ordinert i 1835. Allerede i 1838 fikk han et professorat i naturvitenskap. I 1852 ble han valgt til biskop og dro på flere reiser utenlands. Han kom til Norge i 1857 og besøkte menighetene i Halden og Sarpsborg. Mange hadde store forventninger til besøket, men biskopen lot O. P. Petersen og J. P. Larsen holde hovedtalene. Selv kom han bare med korte hilsener. Han kom imidlertid tilbake og overvar misjonærmøtene i 1870 (Horten) og i 1875 (Oslo). Det siste var året før den første årskonferansen ble organisert i Norge.

Etter borgerkrigen mellom nord- og sørstanene støttet han de frigitte slavene og deres krav overfor de hvite landeierne i sør. Han var blant dem som krevde full tilslutning til endringene og ville ikke inngå noen kompromisser. Han ble derfor kalt «The High Priest of the Radical Republicans».

 

(Bildet er hentet fra https://en.wikipedia.org/wiki/Matthew_Simpson)

edmund_storer_janes_(1807–1876)_by_alexander_hay_ritchie JANES, Edmund Storer, ME biskop ble født i Sheffield, Berkshire County, Massachusetts, 27 april 1807. Han døde i New York 18. september 1876. Faren var mekaniker og ble medlem av Metodistkirken da sønnen var tretten år. Edmund begynte å som lærer på en bygdeskole, men kom senere til New Jersey. Der ble han etter hvert involvert i administrasjonen av Metodistkirken. I 1830 ble han medlem av Philadelphia konferansen, som den gang dekket hele delstaten New Jersey. I 1835 fikk han ansvar for økonomien ved Dickinson college, og i 1840 ble han valgt til å være økonomisekretær for American Bible Society. I løpet av de fire neste årene reiste han til store deler av landet. Han ble valgt og ordinert til biskop av generalkonferansen i New York City i 1844. Dette til tross for at han ikke hadde tjenestegjort som prest i noen konferanse tidligere. Han var bare trettiåtte år gammel, og siden han ikke hadde markert seg spesielt i slavespørsmålet, kunne han aksepteres av de ulike grupperingene kirken bestod av. I 1854 besøkte han Europa. Han representerte kirken på den britiske Wesleyanske konferansen. Under utenlandsturen besøkte han også Metodistkirken i Frankrike, Irland, Tyskland, Sveits, Norge og Sverige. Dette har skjedd enten i 1861 ller i 1865. Kildene er uklare om hva som er riktig. 

Som predikant opptrådte han med en enkelt, men korrekt stil. Han bodde i i New York til sin død i 1876.

(Bildet er hentet fra Wikidata.org)

var en metodistprest som ble født i Paris, Kentucky i 1800 og døde i 1876. Han dro til Ohio i 1819 for å virke som predikant. Han studerte ved Miami University og ble senere professor i språk ved Augusta College i Kentucky. Deretter var han professor i naturvitenskap ved Wesleyan University i Middletown, Connecticut. Han ble misjonssekretær i 1850 og tjenestegjorde i stillingen til 1872. Han dro på reiser til Europa og Midt-Østen. 

I 1867 besøkte han NOrge og var til stede under det første "missionærmøtet" i Fredrikshald. I dette møtet spilte Martin Hansen en ledende rolle og forslo for biskopen at det måtte komme midler fra USA til å skaffe predikantene mer utdanning.

Han døde i 1876

(Bildet er hentet fra : https://archives.dickinson.edu/people/john-price-durbin-1800-1876)

kingsleyBiskop Kingsley ble født i 1812 i Annsville, Oneida, New York. Han ble omvendt da han var 18 og sluttet seg til den Biskoppelige Metodistkirke. Foreldrene hadde ingen kirkelig tilknytting, men ble nå medlemmer av kirken på grunn av hans vitnesbyrd. Etter ordinasjonen til prest virket han i perioder som menighetsprest. Imidlertid hadde han små avbrekk der han hadde et professorat i matematikk. På den tiden han ble valgt til biskop (1864), var han redaktør av Årskonferansens blad. 

I perioden 1869 - 70 la han ut på en jordomseiling og besøkte flere land både i Asia og Europa. Han kom også til både Danmark, Sverige og Norge og møtte de norske prestene i Sarpsborg i juli.

I følge Johan Thorkildsens bok "Den norske metodistkirkes historie", var det Kingsley som fikk kirkens myndigheter i USA til å beslutte at de tre nordiske land skulle ha hver sin superintendent og ikke en for hele området slik det hadde vært til nå. Kingsley fikk ansvar for det tre nordiske land i 1867, men ordningen ble ikke iverksatt før i 1869 som var samme år som Kingsley besøkte Norge. Trolig har Dr. Durbins rapport fra reisen hans i 1867 vært grunnlaget for beslutningen.

Biskopen døde under oppholdet i "Det hellige land" i 1870.

(Bildet er hentet fra https://en.wikipedia.org/wiki/Calvin_Kingsley)

var født i Williamsburg, Ohio i 1820 og begynte på Augusta College i Kentucky. Han dro imidlertid derfra for å virke som predikant i Ohio-konferansen, bare 17 år gammel. Først var han reisepredikant før han ble pastor i en menighet i New York City. Han virket som pastor i flere menigheter, men var også lærer ved både ved Northwestern University, Illinois og ved Drew Theological Seminary, New Jersey. På Drew var han administrativ leder til han ble valgt til biskop i 1872

Allerede året etter kom Foster til Norge og ledet det 7. «missionærmøtet» som ble holdt i Kristiania. J. Thorkildsen skriver at det var første gang en biskop ledet et slikt møte. Under dette møtet diskuterte man opprettelse av egen årskonferanse og skole for predikantene. Årskonferansen kom i 1876.

10 år senere ledet han årskonferansen som var samlet i Arendal. Ved denne konferansen ble det behandlet to saker som var spesielle. Pastor Walle, ansatt i Odalen, ble anklaget av sognepresten i Eidsberg for å ha delt ut nattverd til et medlem av statskirken. Pastor Ole Olsen, i Oslo, ble anklaget for å ha tatt opp to personer på prøve i menigheten selv om de var under 19 år. Det sies ingen ting om hvordan biskopen håndterte sakene.

Foster døde i Newton Centre, Massachusetts i 1903.

(Bildet er hentet fra https://en.wikipedia.org/wiki/Randolph_Sinks_Foster)

xiv.079-biskop-harrisble født nær Ontario i Ohio i 1817. Faren døde da han var 16 år gammel og William bodde en tid hos onkelen. Han giftet seg i 1840 med Nancy Jane Atwell og de fikk tre barn. Han studerte klassiske språk og kultur i tillegg til matematikk ved Norwalk Seminary.

Han ble omvendt i 1834 og ble medlem av den Biskoppelige metodistkirke i USA. Allerede i 1837 ble han tatt opp på prøve i Michigans Årskonferanse. Senere ble området omorganisert og konferansen skiftet navn og utstrekning. Han virket som pastor i Ohio og var svært aktiv motstander av slaveriet. Han skrev både bøker og pamfletter om emnet i tiden før Borgerkrigen. I 1845 begynte han ved Ohio Wesleyan University, men gikk allerede året etter tilbake til prestegjerningen. I 1848 ble han rektor ved Baldwin Institute som senere ble et universitet, og i 1852 fikk han et professorat i kjemi og naturhistorie ved Ohio Wesleyan University. 

I 1860 gikk han over i en stilling i sekretæriatet ved den Biskoppelige metodistkirkes misjonsselskap. Her ble han værende til han ble valgt til biskop i 1872. Han var spesialist på kirkens lovverk og reiste mye. Han besøkte de fleste land utenfor USA som Metodistkirken hadde virksomhet i.

Harris var i Norge i 1874 og ledet misjonærmøtet og i 1882 ledet han Årskonferansen i Larvik. 

Harris fikk etter hvert problemer med hjertet og ble syk under en reise til England i 1887. Da han kom tilbake til USA, forverret situasjonen seg og han døde i september samme år.

(Bildet er hentet fra Metodisme-historisk selskaps fotodatabase)

ble født 7. august 1825 i New Hartfor, New York. Han ble utdannet ved Cazenovia Seminary og Wesleyan University og tjenestegjorde som prest fra 1848 til 1854. Deretter virket han ved Cazenovia Seminary frem til 1864. Han tok så over et pastorat i Connecticut mellom 1864 og 1867 før han flyttet til Brooklyn og var der i perioden 1867 - 1872.

Han var relativt ny som biskop da han kom til Norge i 1876 for å lede den første norske årskonferansen i Kristiania. Store deler av sin biskopstid var han på reise både i Asia og i Europa. Han ledet også den norske årskonferansen i Horten i 1877.

(Bildet er henet fra Metodisme-historisk selskaps fotodatabase)

ble født 15. juli 1817 i Berwick, Pennsylvania. Han ble medlem av Årskonferansen i Baltimore i 1839 og ordinert av biskop Waugh. Han underviste på en skole i tre år, og deretter grunnla han Dickonson Seminary i Williamsport. Han var knyttet til flere undervisningsinstitusjoner før han i 1872 ble valgt til biskop. I et års tid var han dessuten prest ved Senatet i Washington. 

Som biskop dro han på utenlandsreiser og besøkte flere verdensdeler. Han var innom alle årskonferansene i Europa, India, Japan og Mexico i tillegg til de som fantes i USA.

Han ledet konferansen i Norge i 1878 da den ble holdt i Kristiania for annen gang. Det var et vanskelig år. En predikant sluttet og gikk over i annet evangelisk arbeide, mens tre stykker ble pensjonert. En ble utelukket, og det var vanskelig å finne predikanter til alle tjenestestedene.

Bowman ble en gammel mann og døde i 1914.

(Bildet er hentet fra https://archives.dickinson.edu/people/thomas-bowman-1817-1914)

ble født 29 mars 1825 Lewistown, Pennsylvania og ble medlem av Metodistkirken da han bare var 10 år gammel. Han studerte først medisin og ble lege i 1846. Etter noen års praksis ble han utfordret til å reise til Kina som misjonær. Da han kom tilbake til USA i 1854 ble han prest og tjenestegjorde flere steder før han overtok som redaktør av "The Ladies' Repository".  I 1872 ble han så valgt til biskop under Generalkonferansen. Han grunnla det første og eldste svarte college vest for Mississippi. Her fikk frigitte slaver muligheter til å få utdannelse.

Biskop Wiley ledet den norske Årskonferansen i Stavanger i 1879. Her ble Martin Hansen valgt som første norske delegat til Generalkonferansen.

Biskop Wiley døde under et besøk i Kina i 1884.

(Bildet er hentet fra https://images.findagrave.com/photos/2013/269/33626374_138030363737.jpg)

 ble født i Ohio i 1825 og ble prest i Årskonferansen i Ohio. Sammen med en del andre ble han valgt til biskop i 1872 og i sitt virke ble han kjent som en grundig kjenner av Metodistkirkens lover. 

I 1880 besøkte han Norge og ledet Årskonferansen i Drammen. Under denne konferansen avsluttet Martin Hansen sin periode som leder (superintendent) av Metodistkirken i Norge for å dra til USA. Samtidig kom J. H. Johnsen fra USA for å overta ledelsen.

Biskop Merill døde i 1905.

(Bildet er hentet fra https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Mason_Merrill)

ble født 4. april 1811 i Middlefield Center, New York. Slekten kom fra England til Amerika på 1600-tallet. Faren var metodist og klasseleder. Alle sønnene hans ble prester i Metodistkirken. Jesse ble omvendt i 16-årsalderen og begynte nesten umiddelbart å holde prekener. Han begynte som reisepredikant i 1832 og senere betjente han flere menigheter og var også presiderende eldste som tilsynsmennene ble kalt den gangen. I 1848 ble han President of Dickinson College i Carlisle, Pennsylvania, men var svært upopulær blant studentene. Han hadde heller ikke hell med seg i arbeidet med å skaffe midler til institusjonen og måtte trekke seg i 1852. 

Til tross for disse vanskelighetene kom han til å bety mye for etableringen av Syracuse University der han var den første styreformann. Man bygde opp Universitetet med syv bygninger som hver skulle være knyttet til én akademisk disiplin.

Som biskop kom Peck til Norge i 1881 og ledet konferansen i Fredrikstad. Her feiret man 25-års jubileet for kirken i Norge, mens man så med uro på at så mange fra Norge reiste til USA.

Biskop Peck døde i mai 1883, bare to år etter at han hadde besøkt Norge.

(Bildet er hentet fra https://www.findagrave.com/memorial/54908793/jesse-truesdell-peck)

ble født i 1834 i Salem, Maryland. Han tok eksamen ved Dickinson College i 1854 og to år senere dro han til Tyskland for å studere i Halle og Heidelberg.

Han tjenestegjorde som prest i tiden 1858 - 1866. Da ble han ansatt som professor i systematisk teologi ved Martin Mission Institute i Bremen i Tyskland. Fire år senere kom han tilbake til USA og til Drew Theological Seminary der han ble valgt til president i 1873. Han beholdt denne stillingen til han ble biskop i 1880. Han gjorde også en betydningsfull innsats for å sikre det finansielle grunnlaget for Amarican University i Washington DC.

Biskop Hurst er den første biskop som hadde ansvar for den norske Årskonferanse mer enn ett år. Han ledet konferansen både i Bergen i 1884 og i Trondheim i 1885.

Hurst døde i 1904.

(Bildet er hentet fra : https://archives.dickinson.edu/people/john-fletcher-hurst-1834-1903)

ble født i Kingston, New York i januar 1834. Han ble utdannet ved Wesleyan University og tok eksamen i 1854. Han underviste deretter i en periode før han ble pastor. Han betjente noen av de mest prominente metodistmenighetene i New York og Brooklyn.

Han ble valgt til president for Wesleyan University i 1875 og i hans tid var universitetet ganske velstående. Foss bodde i en storslått bygning på et sted som den dag i dag bærer navnet "Foss Hill".

Foss ble valgt til biskop i 1880 og han reiste mye rundt i hele verden. Han ble syk under en reise til Kina og døde i 1910.

Foss besøkte Norge og Årskonferansen i Halden i 1886

 

(Bildet er hentet fra https://en.wikipedia.org/wiki/Cyrus_David_Foss)

var sønn av en kjent metodistpredikant i New York State. Han ble født i 1832 og fikk utdannelsen ved Wesleyan University, Connecticut. Han ble prest i 1856.

Han tjenestegjorde som prest både i New York og Ohio, men reiste også til Europa og Orienten i årene 1868-69. I 1873 begynte han som professor i praktisk teologi ved Garrett Biblical Institute, Illinois der han også ble valgt til president i 1879. I 1881 dro han som delegat til "The Methodist Ecumenical Conference" i London. Han ble biskop i 1884 og var en av dem som organiserte "The Epworth League". Her satt han i lederskapet 1896-1900. Dette var en ungdomsorganisasjon som er opphavet til MU og som har hatt stor betydning også i Norge.

Han ledet den norske årskonferansen i Porsgrunn i 1887.

(Bildet er hentet fra https://www.findagrave.com/memorial/11578715/william-xavier-ninde)

ble født i Sutton, Massachusetts i 1828. Han tilhørte en slekt med røtter blant puritanere og hugenotter. Omvendelsen opplevde han som tolvåring under et klassemøte på kjøkkenet hos en enke i nabolaget. Han tok eksamen ved Wesleyan University, Connecticut og ble medlem av New England Annual Conference i 1858. I 24 år var han pastor i forskjellige menigheter og to av disse årene var han tilsynsmann. I 1884 ble han biskop.

Mallalieu ledet årskonferansen i Kristiania i 1888.

(Bildet er hentet fra https://en.wikipedia.org/wiki/Willard_Francis_Mallalieu)

ble født i Canada i 1837, men kom til Illinois bare fire år gammel. Han tok eksamen ved Genesee Wesleyan Seminary, New York i 1859 og i 1861 ved Garrett Biblical Institute, Illinois. Nå var han prest i 12 år i Chicago og ble senere redaktør av Christian Advocate. I 1884 ble han så biskop og bodde for det meste i San Francisco.

Han ledet konferansen på Kongsberg i 1889.

(Bildet er hentet fra https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Henry_Fowler)

var født i Wiliamsburg, Mass. i 1831 og tok eksamen ved Wesleyan University, Conn. i 1853. Deretter underviste han i eldre språk ved Wesleyan Academy, Mass. i 2 år før han ble menighetspastor. Etter 12 års ekteskap døde hans første kone i 1867 og han giftet seg på ny i 1883. Da hadde han vært biskop i 3 år.

Warren kom til Norge og ledet konferansen i Skien i 1890 og året etter i da den ble holdt i Bergen Første. Dette var første året etter at det hadde blitt etablert to menigheter i Bergen.

(Bildet er hentet fra https://www.findagrave.com/memorial/8950511/henry-white-warren)

ble født i 1831 i Ohio. Han giftet seg med Martha Young i 1859 og paret fikk fem barn. I en periode søkte han arbeid som omreisende snekker, men var også interessert i litteratur. I Miami, Ohio kom han i kontakt med metodismen og ble medlem av kirken. Han fikk høyere utdannelse ved Farmers' College, Ohio og underviste i en del år.

I en periode opptrådte han som journalist i flere ulike publikasjoner. Men i 1858 ble han tatt opp på prøve i Cincinnati årskonferanse og senere i full forening. Han deltok aktiv i borgerkrigen som offiser og ble oberstløytnant. I 1867 ble han presiderende eldste i East Cincinnati District før han i 1868 ble gitt oppgaven som forlagssjef og bokagent. I 1884 ble han valgt til biskop og da han senere fikk ansvar for misjonsområder som Europa, kom han også til Norge i 1890. Han døde i 1914.

(Bildet er hentet fra https://en.wikipedia.org/wiki/John_Morgan_Walden#/media/File:Appletons'_Walden_John_Morgan.jpg)

ble født i Colerain, Ohio i 1836 og ble medlem av "The Northwestern Indiana Annual Conference" i 1859 der han ble ordinert først til diakon og senere til eldste. I årene som fulgte tjenestegjorde han som prest og tilsynsmann innen konferansen, men hadde også noen år der han var lærer. Han ble biskop i 1888. Av de biskopene som ble vigslet dette året, var han den første som besøkte en norsk årskonferanse. Det skjedde i 1892 i Drammen.

Biskop Joyce døde i 1905.

(Bildet er hentet fra https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Wilson_Joyce)

ble født i Alabama i 1832 og er derfor den første av biskopene født i sørstatene som besøkte Norge. Han ble imidlertid utdannet i New Jersey og virket som prest i nordstatene. Han var en betydningsfull skikkelse innen søndagsskolevirksomheten i Metodistkirken i USA og var i en periode redaktør av de publikasjonene søndagsskoleunionen gav ut. Han ble valgt til biskop i 1888 og er den første biskop som flytter til Europa. Det skjer i 1900 og han bor i Zürich. I 1904 trakk han seg tilbake. Han gav ut flere bøker.

Biskop Vincent besøkte Norge allerede i 1893 under årskonferansen i Arendal, og kom tilbake i 1900 da konferansen ble holdt i Bergen. Konferansene i årene 1901 i Hamar og 1903 i Horten var også under hans ledelse, mens man i 1902 i Halden hadde besøk av biskop McCabe.

(Bildet er hentet fra https://en.wikipedia.org/wiki/John_H._Vincent#/media/File:John_Heyl_Vincent.jpg)

ble født i New York City. Faren var av tysk avstamming og moren fransk. Han ble omvendt i 16 års alderen og tatt opp som medlem av Metodistkirken. Senere ble han gift med datter til en av de tidlige metodistprestene i Northern New York. Han begynte på teologi studier ved the Seminary at Cazenovia, New York, men gikk snart over i tjenesten som prest. I 1860 dro han til Europa og Østen hvor han besøkte både Palestina, Egypt og Arabia. Om dette skrev han en bok med tittelen "From Dan to Beersheba.".

I 1844 løsrev kirken i Sørstatene seg i en egen metodistkirke - Methodist Episcopal Church, South. Newman ble sendt av sin egen biskop til New Orleans for å starte ny virksomhet der knyttet til metodistkirken i nord. Menigheten og seminaret han grunnla, ble utgangspunkt for Den biskoppelige metodistkirkes fotfeste i sørstatene. I 1869 ble han sendt til Washington og tjenestegjorde også som prest ved Senatet. I 1873 fikk han i oppdrag av president Grant å reise til Asia for å gjøre observasjoner for USA. Rapporten var omfattende og ble vel mottatt. 

Etter dette gikk han tilbake til prestetjeneste i Metodistkirken. Han ble valgt til delegat til Generalkonferansen tre ganger og dro også til England for å representere kirken under en økumenisk metodistkonferanse. I 1888 ble han valgt til biskop og besøkte Norge i 1894. Han døde i 1899. 

Bildet er hentet fra https://en.wikipedia.org/wiki/John_Philip_Newman#/media/File:John_Philip_Newman_-_Brady-Handy.jpg)

var en amerikansk biskop i Den biskoppelige metodistkirke. Han ble valgt til biskop i 1888. Han ble født i Newark, N. J. Han ble utdannet ved Wesleyan University in 1880 and Hamline University in 1889.

I1895 dro han på visitas til  Sør Amerika og Europa. På denne reisen besøkte han også Norge. Han døde i Hong Kong under en visitas i 1907.

 

 

 

 

 

 

 

(Bildet er hentet fra https://en.wikipedia.org/wiki/James_Newbury_FitzGerald#/media/File:James_Newbury_FitzGerald.jpg)

ble født i Newburg, New York i 1840 som sønn av en prest. Han fikk utdannelsen ved New York University. Han ble prest bare 19 år gammel og tjenestegjorde i fler menigheter. Han ble også redaktør av Zion's Herald i Boston, men før han tiltrådte, ble han utpekt til å ta over The Secretary of Board of Education i Metodistkirken. Han ble valgt til biskop i 1888 og besøkte Norge i 1896 i Sarpsborg.

(Bildet er hentet fra https://en.wikisource.org/wiki/Author:Daniel_Ayres_Goodsell#/media/File:Daniel_Ayres_Goodsell.png)

 Charles Cardwell McCabe ble født i 1836 Foreldrene var metodister og forfedrene stammet fra Irland. Han begynte å studere i 1854 og ble ferdig uteksaminert i 1864. Han begynte da som rektor ved en High School. I 1860 ble han medlem av årskonferansen i Ohio og ble ordinert til diakon og eldste. Under borgerkrigen tjenestegjorde han som feltprest, men ble tatt til fange av motparten og sendt i fengsel. Der arbeidet han for å holde motet oppe hos sine medfanger og ble invitert itl Det hvite hus for sin innsats. Han be valgt til biskop i 1896. Han døde på New York Hospital i 1906 og ligger gravlagt i Chicago. 

McCabe besøkte Norge i 1902 og ledet konferansen i Fredrikshald mens Biskop Vincent på den tifden bodde i Zürich.

(Bildet er hentet fra https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/Charles_Cardwell_McCabe.jpg)

 William Burt ble født i Padstow, Cornwall, England, 23. oktober 1852. Familien emigrerte til USA og William ble uteksaminert ved Wesleyan University, in Middletown, Connecticut, i 1879, og Drew Theological School in Madison, New Jersey, i 1881. Han ble utnevnt til æresdoktor ved Wesleyan, og Syracuse Universiter og ved Dickinson og Allegheny Colleges.Han tjenestegjorde som prest fra 1881 i Brooklyn før han ble overført til den italienske årskonferansen i 1886. I 1888 flyttet han til Firenze og ble der han grunnla en teologisk skole og ble superintendent i den italienske Misjon. Han kom så til Roma i 1890 og bidro til reising av flere bygninger for ulike formål. I 1904 ble han valgt til biskop og utpekt til å betjene Europa fra Zürich. Han overtok etter biskop Vincent og organiserte konferanser i Frankrike, Østerrike-Ungarn og Russland som misjonskonferanser. Danmark og Finland fikk sin egen årskonferanse. Under hans ledelse ble Europa egen Sentralkonferanse i 1910.

Burt bar Den biskopelige metodistkirke i USA sin utsending ved den britiske og irske Wesleyanske konferanse. Han dro også til Afrika og i 1917 besøkte han Asia. I 1919 fikk han i oppdrag av kirken å studere virkningene første verdenskrig hadde på metodistkirkene i Europa. Biskop Burt var høyt aktet og skrev flere bøker og fikk Disciplinen oversatt til italiensk. Han ble slått til ridder av kong Victor Emmanuel II  av Italia i 1903 og gikk audiens hos kongene både i Danmark, Norge og Sverige og dronnningene av Italia, Bulgaria. Han besøkte også den tyske keiseren og sjahen av Persia. 

Biskop Burt dro tilbake til USA i 1912 og overtok biskopsansvaret i New York areaen. Han ble pensjonert i 1924 og døde i 1936. 

(Bildet er hentet fra https://www.studivaldesi.org/dizionario/evan_det.php?evan_id=128)

John Louis Nuelsen (January 19, 1867 – 1946) var prest i Den biskoppelige methodistkirke og i Metodistkirken i USA. Han var også professor ved college og presteseminar og underviste i teologi. Han ble valgt til tysø-amerikans biskop i 1908. Han ble født i Sveits. Faren var også metodistprest og gjorde en betydelig innsats for kirken i Europa. John flyttet ganske mye, men fikk deler av oppveksten i Tyskland og Sveits. I 1890  ble han professor ved St. Paul's College i St. Paul Park, Minnesot.,I 1894 ble han professor ved Central Wesleyan College,. Her var han til 1899. Deretter ble han professor i eksegese ved German Wallace College, Berea, Ohio. Her var han til han ble valgt til biskop i 1908. Den tyske kirken i USA presset på for å få en representant i Biskopsrådet. Men det første biskopsområdet han fikk, var et ordinært metodistområde i Nebraska. Her var han til 1912. Deretter fikk han ansvar for Europa med hovedsete i Zürich. Han ble knyttet til dette området helt fram til 1940 og besøkte årskonferansene i hele området. I 1920 ble området delt i tre med biskopssete i Stockholm, Paris og Zürich.

Biskop Nuelsen forsøkte å lede kirken i Tyskland slik at den ikke mistet forbindelsen til kirken i USA, men ble skiftet ut med en tysk biskop som var mer vennlig innstilt overfor nasjonalsosialismen. Nuelsen sendte melding til USA om frykt for at Tyskalnd ville utvikle seg til et diktatur.

  ble født 22. april 1860 i Morgantown, West Virginia. Han viste tidlig interesse for jus og politikk, men den religiøse oppveksten fikk han til å engasjere seg i kirkelig arbeid. Han studerte både ved West Virginia University og ved Ohio Wesleyan University før han begynte ved Drew Theological Seminary. Der tok han en bachelor i teologi i 1887. Deretter ble han ordinert til prest i Den biskoppelige metodistkirke. Han viste evner som lærer og startet snart med undervisning samtidig som han tok en mastergrad i filosofi i 1898. I 1908 ble han valgt til biskop og tjenestegjorde i Chattanooga, Tennessee frem til 1912. Under den første verdenskrig dro han fem ganger til Europa og besøkte flere ganger fronten mellom de franske og italienske styrkene. Fra 1915-1918 var han den som førte tilsyn med Metodistkirkens arbeid i Europa. Før han dro tilbake til USA, besøkte han den norske årskonferansen og ledet den i 1919.

I 1924-1926 hadde han ansvaret for å lede Boston University Fra 1932 ble han knyttet til undervisning frem til 1941.

 ble født den 8. september 1867 i Løkken, og døde 23. april 1937 i Köpenhavn. Han ble utdannet til prest ved Metodistkirkens teologiske skole og ble deretter ansatt i Vejle i 1890. I 1895 flyttet han til Odense der han også engasjerte seg stort i avholdsarbeidet. I 1906 kom han så til Jerusalemskirken i København der han også drev et omfattende sosialt arbeide. Han grunnla "Centralmissionen" som ble basis i dette arbeidet. I 1920 ble han så valgt til biskop for Metodistkirkene i Danmark, Sverige, Finland och Norge. Han var derfor den første biskopen i dette området som ikke kom fra USA og som også hadde sin tjeneste fra biskopsområdet. Karrieren hans endte i en tragedie da han ble anklaget for å ikke ha full orden i forhold til de pengemidler han ble gitt ansvar for. Særlig ble det diskusjon rundt økonomien knyttet til publikasjonen "Fyrtaarnet". Det førte til rettsak der han ble dømt til 3 måneders fengsel i 1926. Metodistkirkens egen undersøkelseskomite møttes i Haag i mars 1927 og frikjente ham fra bedrageri. Han ble likevl suspendert fordi han hadde vist svikt i sin embetsutøvlese. Ved generalkonferansen i 1928 ble han fradømt biskopsembedet, men ikke avsatt som prest. Den danske årskonferansen tok ham likevel aldri inn igjen. Striden vakte sterk oppsikt og diskusjonen gikk langt inn i den norske årskonferansen. 

(Bildet er hentet fra http://metodisthistoriskselskab.blogspot.com/2013/06/anton-bast.html)

Han ble født I 1869 I Gorham, Maine. Han tok eksamen ved the Boston School of Theology in 1898 og betjente fler menigheter i årene som fulgte. Han hadde gode kunnskaper om John Wesley og snakket alltid om Mr. Wesley. Han la vekt på den sosiale siden av evangeliet og kjempet for dem som hadde vanskeligheter under depresjonen i mellomkrigstiden. Mange konservative oppfattet ham som en radikaler. En del dro også til konferansene med sterke motforestillinger om ham, men ble avvepnet av den lille, stillfarende mannen som snakket om hvordan kjærlighet i dagliglivet kunne gi mennesker et møte med «gatens» Gud. Han ble valgt til biskop i 1920 for å tjenestegjøre i Europa i det franske biskopsområdet.

Da biskop Bast ble anklaget for uredelighet i økonomiske forhold, fikk han et tilsynsansvar for den Nord-Europeiske Sentralkonferansen og besøkte den norske årskonferansen i 1925 og 1927. Biskop Blake døde i 1943.

 ble født på en farm i South Valley, Otsego County, Familien kom opprinnelig fra Nederland. Ernest Waldorf ble medlem av årskonferansen i Central New Yorg i 1900. Før han ble biskop var han feltprest i fire år. Han ble valgt til biskop i 1920, samme år som Bast og Blake ble innsatt i sine embeter. I 1926 besøkte han den norske årskonferansen. 

(Bildet er hentet fra https://en.wikipedia.org/wiki/Ernest_Lynn_Waldorf#/media/File:Ernest_Lynn_Waldorf.jpg)

ble født i LaGrange, Indiana 29. Mai  1875. Han ble utdannet ved DePauw University. Han ble tatt opp i årskonferansen i North Indiana i 1894 og betjente flere menigheter I Indiana. Fra 1915 til 1920 var han tilsynsmann og fra 1920 til 1928 var han Generalkonferansens sekretær. I 1928 ble han valgt til biskop og fikk ansvar for Nord-Europa. Dermed flyttet han til Stockholm og ble der til 1940. Han ble pensjonert i 1948 og døde i 1970. Biskop Wade fikk det vanskelige oppdraget å drive arbeidet i Skandinavia videre etter skandalen med biskop Bast(Bildet er hentet fra http://metodisthistoriskselskab.blogspot.com/1970/03/biskop-r-j-wade-er-dd.html?m=0)