stitch_4018

Metodistkirken søker etter prest i 50-80% stilling

Øståsen Kirke befinner seg på Tårnåsen, Kolbotn i Nordre Follo Kommune.

Menneskene som finner veien hit kommer fra nærområdet, fra hele Folloregionen og deler av Osloområdet. Vi sier om oss selv at vi vil være et møtested som er med å gi mennesker livsmot og håp, og ønsker å være en åpen og raus kirke for alle, uansett alder, økonomisk og sosial status, etnisitet, kjønn og legning.
Menigheten har en medlemsmasse på 154, hvorav 73 opptatte medlemmer. Av disse har ca. 30 personer ulike frivillige verv i menigheten.

Den som ansettes vil

•    forkynne og undervise
•    ha hovedansvaret for gudstjenestene
•    få det overordnede lederansvaret for menighetens drift
•    være bindeleddet mellom ulike virkegrener i menigheten
•    ha kontoradministrativt arbeid

Hva søker vi etter?

En prest, mann eller kvinne. Annen relevant utdannelse kan også komme i betraktning. Ledererfaring vil dessuten tillegges vekt. Den som ansettes, ansettes i Metodistkirken i Norge.

Den som ansettes må

•    være trygg i lederrollen
•    kunne arbeide selvstendig
•    være en god relasjonsbygger
•    ha god evne til å arbeide i team
•    være utadvendt, fleksibel og løsningsorientert
•    være lojal mot Metodistkirkens kirkeordning og teologiske grunnsyn

Vi tilbyr

•    Opplæring
•    Lønn etter avtale
•    Pensjonsordning

Oppstart og stillingsprosent etter avtale.

Dersom du ønsker ytterligere informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med daglig leder i Øståsen kirke, Diakon Olav Øgreid tlf. 900 29 011,
eller tilsynsprest Svein Veland, tlf. 913 93 930.
Attester og vitnemål fremlegges ved eventuelt intervju

Hørtes dette interessant ut for deg? Send en søknad på e-post til tilsynsprest svein.veland@metodistkirken.no og fortell litt om deg selv, din bakgrunn og din motivasjon for å søke stillingen.


SØKNADSFRIST 8.05.2024