oyvind-monghere

Misjonssekretær, Øyvind Aske, blir pensjonist!

Metodistkirkens Misjonsselskap takker Øyvind for hans trofaste tjeneste i Metodistkirken i mange år, og som misjonssekretær de siste ti årene! Hans utrettelige innsats og gode relasjoner til våre samarbeidspartnere har betydd mye for mange!
Vi ønsker deg mange gode pensjonist-år framover hvor du kan kose seg med familen din og din store interesse for hage og dyrking av grønnsaker! Takk for samarbeidet og mange flotte opplevelser, Øyvind!

"Jeg takker Gud og gir Jesus æren! I vinter var det 43 år siden jeg gav Ham livet mitt. Et par dager etter stanset jeg midt i trappa i internatbygget og minnet Jesus på hva jeg hadde gjort: Nå har jeg gitt livet mitt til deg, nå må du skaffe meg en jobb. Jeg forstod at jeg måtte legge bort tidligere planer. Kort tid etter kom etterlysningen på skolens oppslagstavle om at de søkte en medarbeider i Gbason Town, Liberia. Dette ble innledningen til 43 års tjeneste og utdannelse i Metodistkirken. Jeg tok løftet fra Jesus på ordet: be og du skal få. Han svarte slik bare Jesus kan svare. Jeg gir ham ære i dag når jeg nå står i andre enden og skal pensjoneres. Han er veien, sannheten og livet og Han har vært god mot meg hele livet! Takk skal du ha Jesus!

Metodistkirkens Misjonsselskap (MM) sendte meg til Selly Oak Colleges i Birmingham i september 1980, etter at de hadde gitt meg grønt lys for å reise ut som misjonær til Gbason Town, Liberia tidligere på året. Det var slik det hele begynte. I løpet av disse årene er det kun 1985 jeg ikke mottok lønn fra Metodistkirken. I årene 1984-85 tok jeg teologi grunnfag, mellomfag og gresk ved MF.

Når jeg nå nærmer meg livets neste store overgang, kan jeg si at jeg har vært i misjonen hele mitt liv. For all tjeneste i kirken er strengt tatt tjeneste for kirkens Herre, Han som er misjonens Herre. Fra 1981-84 ytremisjon med jordbruk og evangelisering i Liberia, Afrika. Fra 1986-88 indremisjon som ungdomsarbeider i Centralkirken, Bergen. Fra 1988-2013 indremisjon gjennom menighetene Molde, Skien og Tistedal som pastor. Fra 2013-2023 misjon gjennom tjeneste som misjonssekretær i MM.

 De siste årene har på en helt spesiell måte brakt meg tilbake til de første årene i ytremisjonen.  Ytre misjon er det som alltid har ligget mitt hjerte nærmest. Det er ikke bare Digni som bruker uttrykket «leaving no one behind». Bibelen har brukt dette uttrykket i 2000 år: «for at ingen skal gå fortapt.»  2. Peter 3.9 og Joh. 3,16 og 3,36. Men om mitt hjerte står den misjonstypen som heter evangelisering nærmest, har jeg de siste 10 årene lært å respektere og verdsette diakonien i høyere grad enn tidligere.  Diakonien er misjon i praksis og taler høyt om Guds kjærlighet, svært høyt.

Jeg pleier å kalle det «lønningsdag» når jeg får se ferdige prosjekter og bringe hilsener på landsbybesøk i Afrika. Det er det som har gitt meg den største gleden disse 10 årene. Når vi ute i landsbyene og ser resultatet av alle timene bak PC-en, alle styremøtene, alle Digni møtene, alle togreisene og kontorjobbingen. Når den ferdige vannpumpa står det i all sin prakt, latrina som erstatter buskene, det nye tidsmessige skolebygget, den sterke og flotte brua, det skinnende gjestehuset eller forsamlingshuset, den moderne klinikken og helsehuset. En gang et digert sykehus med 40 rom! Du ser det lett – dansen er full av glede, det stråler i øynene hos menn, kvinner og barn - de synger av full hals og takknemligheten er overstrømmende – det er rett og slett ekte glede! Og gjennom kursing i hvordan å fremme egne rettigheter, likestilling, miljøvern og anti-korrupsjon ser vi hvordan myndiggjøringen gjennom våre samarbeidsprogram også er med på å gi mennesker et bedre liv!

Andre ting jeg har vært med på og ser tilbake på med tilfredshet er volontørprogrammet. MM sendte ut 4 ungdommer i 5 måneder til Zimbabwe. Jeg bare vet at disse månedene har preget dem og fikk betydning for dem for resten av livet. Det har også vært kjempemoro å få være med på å plante Verdi Basert Ledelses faget (VBL) sammen med Askeland og Stapnes fra VID i metodist-universitetene (UMU) i Liberia og Sierra Leone. Regionalt senter forskningen på Partnership in Development-prosjekter har vært en utfordrende men veldig spennende reise. Sist vil jeg nevne at jeg fikk gi mitt bidrag til å bygge ny kirke i Gbason Town. Landsbyen som var mitt hjem i 3 viktige ungdomsår.

Nasjonale og internasjonale forbindelser med andre misjonsorganisasjoner og bistandsparaplyer har gitt stor inspirasjon, kunnskap og visdom på veien, jeg tenker på Digni, Kirkens Nødhjelp og NORME her hjemme. Utenfor Norge; European Commission on Mission (ECOM), Funds for Mission in Europe (FMIE) og General Board of Global Ministries (GBGM).

Så vil jeg takke for meg, etter 10 år gir jeg stafettpinnen videre til Anne Ng Forster. Da er stafettpinnen i gode hender! Det har vært flott de siste 10 årene å ikke sitte på prestekontoret å spise matpakka mi alene. Jeg har hatt flotte kolleger og bra kontor-fellesskap. Takk til dere alle, særlig til Anne og Ragnar! Takk også til misjonsrådet. Dere har vært gode støtter og uvurderlige i arbeidet. Samarbeidet har vært bra både med tidligere og nåværende styremedlemmer. Det gjelder i særlig grad Aart som tidligere leder og også Marianne som ny dyktig leder.

Takk for samarbeidet med alle dere misjonsvennene og menigheten i metodist-Norge! Uten dere ville det ikke vært noen metodistmisjon. Mange av dere er forbilder i tro og gjerning! Takk til våre helhjertede og flinke partnere i Liberia, Zimbabwe og Sierra Leone. De er gull verd!

Jeg vil følge med det videre arbeidet fra sidelinjen. Jeg vil savne Afrikaturene og vil ikke være tung å be for eventuelle spesialoppdrag!

Lykke til med misjonsarbeidet videre, og Guds velsignelse!»