line-t-blikstad-benk-2022
Lina Talset Blikstad er Metodistkirkens nye trosopplæringsrådgiver.

Møt vår trosopplæringsrådgiver

Lina Talset Blikstad brenner for barn og unges tro.

Lina Talset Blikstad har vokst opp i en kristen familie i Larvik. Deres kirkehjem var bedehuset til Misjonssambandet. Da Lina var rundt 10 år var foreldrene hennes med å starte Vineyard i Larvik. Lina ser tilbake på den tiden som full av gode opplevelser. Som ungdom fikk de stor frihet og mye ansvar i menigheten og var med og utformet ungdomsarbeidet.

En ting som står klart i minnet er en konsert av «Team Action on the Road», da Lina var 19 år. De var et team fra Hedmarktoppen Folkehøgskole som fremførte en musikal og konsert. I salen opplevde Lina et kall fra Gud til å ta et år på Hedmarktoppen, på dans, drama og sanglinja. Det var en linje med mye reise med evangelisering og konserter.

Lina hadde store forventninger om å få komme inn på linjen. Overraskelsen var derfor stor når hun fikk avslag på søknaden. Hun fikk en liten nedtur og stilte seg mange spørsmål. «Var det ikke dette du ville, Gud?» «Hvorfor fikk jeg et så klart kall, om det ikke var hit jeg skulle?» Hun måtte gå flere runder med seg selv og Gud.

Uken før skolen startet fikk Lina en telefon fra linjelederen på Hedmarktoppen. Han fortalte henne at han ikke fikk fred for beslutningen om å avslå søknaden hennes. Han ville derfor gi henne tilbudet om å bli med allikevel. Dette ble en sterk opplevelse som styrket troen hennes.
- Jeg lærte mye om tålmodighet og det å stole på Gud av denne opplevelsen, forteller Lina.

Hun hadde et fantastisk år på Hedmarktoppen. Her opplevde hun troen i praksis og det å være veldig «på» i troslivet.
- Vi startet hver dag med bønnefellesskap og lovsang, og evangelisering var vårt fokus. Det var en god tid, der jeg fikk snakket med mange barn og ungdom om troen, forteller Lina.

Året etter ble et antiklimaks på mange måter.
- Jeg følte jeg gikk inn i et slags vakuum og savnet fellesskapet og det å formidle troen så aktivt. Overgangen til hverdagen ble stor, og en sterk kontrast for meg.

Halvannet år etter folkehøgskolen var Lina på besøk hos venner i Bergen. Hun var da innom den nystartede Bergenskirken, som senere skiftet navn til Salt.
- Jeg satt på gudstjenesten og opplevde et kall til å flytte til Bergen og være med og bygge opp denne menigheten. Jeg reiste hjem og sa opp jobben min. Det la seg til rette så jeg ble overført til en stilling i samme bedrift i deres avdeling i Bergen. To uker etter flyttet jeg til Bergen. Det ble åtte år med mange gode erfaringer fra det å bygge menighet. Jeg lærte mye om hva godt lederskap er. Da jeg møtte mannen min, var det naturlig å flytte hjem igjen til Larvik, siden vi begge er derfra.

Mannen til Lina hadde vokst opp i Metodistkirken i Larvik. Det gjorde det naturlig for dem å søke fellesskap der først. Det ble en god opplevelse:
- Jeg opplevde raskt menigheten som «hjemme». Det var et varmt og inkluderende miljø, også for meg som ikke hadde noen bakgrunn derfra.
For Lina og mannen Fritz er det viktig å investere tid og evner i menigheten de er en del av.

- Jeg har stadig kjent på en frustrasjon for at jobben tar så mye tid og at jeg har så liten tid til kirken. Jeg har måttet tvinge meg selv til å si nei til oppgaver i menigheten. Jeg liker å engasjere meg, men jeg måtte bare begrense meg. En har jo ikke tid nok til alt en vil være med på med jobb, familie og kirke. Jeg har snakket mye med Gud om dette dilemmaet. Er det virkelig det her som skal være livet mitt?

- For et år siden hadde vi besøk i menigheten av en «familiepastor». Hun snakket om sitt arbeid med barn og unge. Da fikk jeg en ny kallsopplevelse. Jeg opplevde at det jeg brenner for i jobben min med barn og unge, var noe jeg også kan bruke i kirken. Hun snakket om viktigheten av barns behov og utvikling, og hvordan de ulike fasene i livet påvirker hvordan vi lærer og erfarer tro. Det resonerte i meg. Vi trenger å ta hensyn til barnets alder, barnets behov og tilrettelegge trosopplæringen deretter. Den dagen begynte jeg å drømme om hvordan jeg kunne bruke dette i en tjeneste i kirken.

Lina forteller at det sakte begynte å skje ting. Menigheten i Larvik ønsket å satse på barne- og ungdomsarbeidet og ville ansette en person i en deltidsstilling. Så ble stillingen som Trosopplæringsrådgiver i Metodistkirken i Norge utlyst. Det var også en deltidsstilling. Det ble tydelig for Lina at her måtte det være mulig å få til en kombinasjon.

- Ut fra dette forstår dere vel at jeg har en opplevelse av å være på rett sted til rett tid. Og jeg har tillitt til at Gud har en god plan for det som ligger foran, sier Lina.
Vi spør om hvordan hun ser for seg tiden fremover og om hun har et mål for hvor tjenesten skal være om noen år.
- Jeg har vel et overordnet mål om at barn og ungdom sin trosreise vil bli styrket gjennom det arbeidet vi skal gjøre. Vi vil sammen gi dem gode kunnskaper, opplevelser og erfaringer i troen. En viktig del av arbeidet er hvordan vi som er sammen med dem, kan være forbilder. Det livet vi lever som kristen smitter. Det betyr at vi må investere tid i vårt forhold til Jesus og tid i vår relasjon til barn og unge. De trenger å bli sett, støttet, bli heiet frem, få ros og bekreftelse. Det er noe vi alle kan bidra med, alle generasjoner, avslutter Lina.

 

Lina Talset Blikstad
39 år, gift med Fritz, har to jenter på 6 og 8 år + to bonusbarn på 15 og 17 år.
Utdannet barnehagelærer, er fra Larvik og bor i Larvik.
Er ansatt 30% i Metodistkirken Larvik og 60% i Metodistkirken Norge, som trosopplærer og trosopplæringsrådgiver.