bilde-05.11.2017,-11-26-09

Når opprørt hav stilner

Hvordan reflekterer prester i Metodistkirken i Norge i dag rundt egen erfaring med retreat og kontemplativ spiritualitet?

Vi har fått en ny masteroppgave som er levert av Roy-Frode Løvland. Du finner den her i mappen "Masteroppgaver".

Her kan du lese Roy-Frode sin egen presentasjon:

 

Målet med denne avhandlingen er å få et innblikk i hva metodistprestene tenker om retreat-delen ved den utdanningen de har tatt. Problemstillingen «Hvordan reflekterer prester i Metodistkirken i Norge i dag rundt egen erfaring med retreat og kontemplativ spiritualitet?», førte til at jeg gjennomførte intervjuer med syv prester som både har erfaring med retreat fra utdanningen og har erfaring med å jobbe som prest i Metodistkirken i Norge.
Gjennom de syv intervjuene håper jeg å få frem de ulike stemmene og bredden av erfaringer som prestene sitter med. Funnene peker på at prestene gjør seg mange tanker om egen spiritualitet og hva slags betydning retreat har hatt for dem. Det kan se ut som at kontemplativ spiritualitet var fremmed for de fleste før de deltok på retreat gjennom studiene, men at møtet med dette uttrykket for åndelighet var viktig for dem og en døråpner til noe nytt.
Eller, som en av dem uttrykte:
«Jeg har jo erfart at det å være stille og virkelig ta seg tid til det å være stille, gjør at det faller en del ting på plass. Det er litt som når opprørt hav stilner, så synker alt som har blitt piska opp, det synker ned og så ser man ting klarere.»

God lesning!
Roy-Frode Løvland