bsb_003
Nyansatt bistandskonsulent Bjørn Sivert Broback sammen med senator Jonathan Kapay som en periode var direktør for Codevpro UMC Liberia.

Ny bistandskonsulent ansatt

Det er ansatt en ny bistandskonsulent ved hovedkontoret.

Etter at bistandskonsulent Anne Ng Forster ble ansatt som ny internasjonal leder, misjonsselskapet fra 1. august, var det behov for å få en ny person inn i hennes gamle stilling. I dag ble det kjent at det er Bjørn Sivert Broback som trer inn i den stillingen fra 1. august.

Nettsiden spør Bjørn Sivert om hvordan han opplever å gå inn i misjonsarbeidet vårt?
- Jeg ser veldig fram til å arbeide for Metodistkirkens Misjonsselskap (MM). Egentlig er det en ring som sluttes ved at jeg i 1985-86 gikk på Norsk Diakonihøyskole på misjon og  u-landslinje for å avklare misjonsengasjement. Av forskjellig årsaker ble det ikke utreise, men heller engasjement lokalt i misjonsarbeid i Centralkirken Oslo.
Nå får jeg anledning til å arbeide for MM så jeg tenker ringen sluttes. Det er flere ting som la seg til rette nå, så jeg ser fram til arbeide for MM og ønsker å gjøre et god arbeid, hvor Partnership in Development (PiD) er modellen som jeg er stor tilhenger av.

Kanskje også noen ord om din faglige bakgrunn?
- Jeg har bakgrunn som sykepleier utdannet ved Betanien i Oslo, utdannet sykepleierlærer og har arbeidet som lærer ved Betanien Sykepleierskole i Oslo. Jeg er utdannet som diakon fra Norsk Diakonihøyskole - misjon og u-landslinje og hadde i den sammenheng praksis ved MM sin misjonsstasjon i Gbason Town i Liberia. Siden har jeg vært sentral i Centralkirken Oslo sitt misjonsengasjement i Liberia med vennskap menigheten Garjay. Her har Centralkirken har bidratt på forskjellige områder, b.a. ved 3 ungdomsleirer til Garjay/Liberia og besøk fra Garjay, som har vært spennende og givende.

Til nettsiden sier nyansatt internasjonal leder Forster:

- Jeg gleder meg til å samarbeide med Bjørn Sivert, og er glad for at han skal være med å utvikle arbeidet vårt i årene framover!
Bjørn Sivert har et varmt hjerte for misjonen og mye kunnskap om Partnership in Development-arbeidet som drives gjennom misjonsselskapet, noe han allerede har vist gjennom sitt store engasjement som nestleder i misjonsrådet.
Vi på misjonskontoret ønsker Bjørn Sivert hjertelig velkommen og ser fram til å få ham på plass på hovedkontoret!  Dette blir bra!