moss

Ny pastoral utnevnelse

Det er utnevnt en ny prest i Moss fra nyttår.

Vi har fått følgende melding fra kirkens kabinett (biskop og tilsynsprester):

Kabinettet kunngjør herved beslutningen om å utnevne Lars-Erik Nordby i en 40 % stilling i Moss i perioden 01.01-31.07.24.

Moss, 11.10.2023
Med vennlig hilsen
Knut Refsdal

Tilsynsprest Østre distrikt