20180317_165300
Centralkirken i Bergen.

Ny pastoral utnevnelse

Vi har fått melding om en ny pastoral utnevnelse i Bergen.

Fra kirkens ledelse:

Kabinettet kunngjør herved beslutningen om å utnevne Tom G. Johnsen i en 75 % stilling i Bergen Centralkirken i perioden 01.01-31.07.24.

Moss, 19.10.2023
Med vennlig hilsen
Knut Refsdal
Tilsynsprest