stitch_4018

Ny pastoral utnevnelse

Vi har fått en ny melding fra kirkens ledelse.

MELDING

Det er med glede at kabinettet kunngjør beslutningen, om å utnevne Susanne Kromberg i 80% stilling som lokalpastor i Øståsen kirke.
Denne meldingen er endelig så langt det er mulig innenfor kirkens utnevningssystem.

Med vennlig hilsen
Svein J. Veland
Tilsynsprest