grün-03
Metodistkirken på Grünerløkka.

Ny utnevnelse for Grünerløkka, Lillestrøm og IMCO

Vi har mottatt følgende melding fra kirkens ledelse:

Kabinettet har gleden av å kunne bekrefte beslutningen om å utnevne Terje Nilsen i følgende stillinger fra 1. august 2023:

• Oslo Grünerløkka: 50 %
• Oslo IMCO: 30 %
• Lillestrøm: 20 %

Knut Refsdal
Tilsynsprest Østre Distrikt