20231203_151017
Biskop Christian Alsted i Metodistkirken, sammen med grunnsteinsnedleggere styreleder Atle Halvorsen, institusjonsleder Karianne Fedøy Magnussen, ansatterepresentant i styret Emma Pétursdóttir og beboer Arne Steffansen.

Nybygd og fornyet Metodisthjem i Bergen

Søndag 3. desember 2023 var en festdag for ansatte og beboere på Metodisthjemmet i Bergen.

Det ombygde og nybygde Metodisthjemmet ligger som en perle ved universitetet med utsikt over store deler av byen fra balkonger og takterrassen.

Denne søndagen var styret, ledelsen, de som har bygget hjemmet, helsebyråd Christian Haugen og biskop Christian Alsted på plass for å markere ferdigstillelsen av bygget. Selve seremonien ble gjennomført med taler, snorklipping, bønn og velsignelse, og nedlegging av en grunnstein i inngangspartiet. Under et glasslokk ligger innholdet fra den opprinnelige grunnsteinen og med nytt innhold fra samtiden vår. Slik blir fortiden, nåtiden og fremtiden flettet sammen.

Under høytidligheten gratulerte biskop Christian Alsted stiftelsen med et fantastisk bygg, et bygg han slo fast vil være for fremtiden. Han sa videre blant annet:
- Denne grunnstenen setter bygget i en historisk sammenheng. Her er det gjenstander fra den gamle grunnstenen, og gjenstander fra i dag. Den vil ligge her ved inngangen, godt synlig med glasset i gulvet. Alle som kommer inn her vil se dette. Her er ikke bare fortid og nåtid representert. Her er fremtiden i fokus. Det beskriver helhetssynet på mennesket. Forankringen i troen på Gud og omsorgen for de som har dette som sin bolig.
Jeg har stor respekt for dere som ledere og styre. Dere har vist bæreevne og faglig dyktighet, både gjennom en pandemi og byggeprosessen.
Diakonien er kirkens kroppsspråk, og det er dere en god representant for.
Jeg gratulerer dere med fremtiden som ligger foran dere her på Metodisthjemmet, avsluttet biskop Alsted.

Det blir en lengre presentasjon i neste Brobyggeren.

 

Karl Anders Ellingsen