sarpsborg_fasade_2006

Nye pastorale utnevnelser

Det har kommet to nye pastorale utnevnelser fra kirkens ledelse.

Vi har mottatt følgende to meldinger:

 

Kabinettet kunngjør herved beslutningen om å utnevne Ann Kristin Lundmark i 100% stilling i Sarpsborg fra 01.09.24.

Kabinettet kunngjør herved beslutningen om å utnevne Hilde Augensen i 30% stilling som vikarprest på Østre distrikt fra 01.09.24.

 

Disse meldingene er endelig så langt det er mulig innenfor kirkens utnevningssystem.

Med vennlig hilsen
Svein J. Veland
Tilsynsprest.