CroppedImage
Tid for en matbit og kaffe, også på menighetskonferansen.

Nytt fra nord: Menighetskonferanse på Finnsnes

Her er et lite glimt fra menigheten vår på Finnsnes.

Metodistkirken Finnsnes bråstartet vårsesongen med menighetskonferanse 3.påskedag. Arrangementet ble holdt i kirkebygget som ble innviet høsten 2019. Sammen med seg hadde de tilsynsprest Ingull Grefslie.

Forsamlingen hadde en gjennomgang av året som var, og ønsker for veien videre. Berikelsen i foregående år, var de mange samlingene av små grupper som møttes over en kopp kaffe og en matbit i egne lokaler. Gode relasjoner ble bygget.

Presten, Roy-Frode Løvland, skal over i en annen jobb, noe som betyr bytte av prest. Det er spennende, og menigheten har tro på en god løsning. Løvland forteller at det jobbes med tettere samarbeid mellom de andre metodistkirkene i Nord-Norge. I løpet av høsten skal alle møtes på Finnsnes.

Menighetskonferansen var godt besøkt, og ble avsluttet med felles kveldsmat i Vrimmelrommet som er forsamlingens minglested med bl.a. café og kjøkken.

Tekst: Marta Lillian Moan
Foto: Roy-Frode Løvland.

 

Vrimmelrommet. Stedet for mingling og samtale: