20220826_211858
Fra venstre: Marianne Munz, Bjørn Sivert Broback, Knut Kvaal, Ellen Bjørnholdt, Anne Ng Forster, Liv Berit Carlsen, Emil Skartveit, Ingull Grefslie, Ragnar Falch og Øyvind Aske. Mange fra styret er ikke med på dette bildet.

Nytt styre i Metodistkirkens Misjonsselskap (MM)

Misjonen har hatt sitt første styremøte i det nye arbeidsåret 26-27 august. Det var valg på misjonsrådet under årskonferansen 2022.

Marianne Munz ble valgt inn som nytt pastoralt medlem for 2022-26. Marianne var også nominert som ny styreleder og dermed som medlem av hovedstyret 2022-24. Vi gratulerer Marianne med det ansvarsfulle vervet. Hun har styrets fulle tillit. Juliet Young ble valgt som ny leg kvinne 2022-26, Knut Kvaal ble valgt som ny leg mann 2022-26, Ellen Bjørnholdt ble valgt som nytt legt varamedlem 2022-26 og Liv Berit Carlsen ble gjenvalgt som pastoralt varamedlem 2022-26. Vi gratulerer med valgene og gleder oss til å arbeide oss sammen som nytt styre. I tillegg møtte Emil Skartveit som leder for hovedkontoret for første gang. Bjørn Sivert Broback som leg mann 2016-2020 ble valgt som nestleder. Fra samme 4-års periode sitter fra før Berit Strømme som leg kvinne og Jon-Erik Bråten som pastoralt medlem. Metodistkirkens kvinner har Hege Bergjord som sin representant, mens representanten fra MBU enda ikke er utpekt. I embets medfør sitter tilsynsprest Ingull Grefslie samt MMs stab Ragnar Falch, Anne Ng Forster og Øyvind Aske.

Før sommerferien sa vi farvel til 3 kompetente og dyktige medarbeidere: Victor Sekyere, Torill Langbråthen og Aart Huurnink. Vi takker for formidabel og imponerende arbeidsinnsats gjennom mange år og ønsker dere Guds rike velsignelse for tjenesten og livet videre. Samtidig takker vi for fortsatt forbønn for vårt nye styre.