img_20190125_141952

Økonomisk gjennomgang i Liberia og Sierra Leone

2022 har vært et krevende år for partnerne våre i Vest Afrika, og for oss i misjonsselskapet.

Som en del av avtalen mellom Digni/Norad og Metodistkirkens Misjonsselskap (MM) ble det gjennomført en økonomisk gjennomgang av programmene våre i Liberia og Sierra Leone. Denne ble utført av et eksternt revisjonsfirma. Utbetaling av midler fra Digni ble satt på vent (frys) den tiden undersøkelsene pågikk, men noen prosjekter ble likevel gjennomført med forskutterte innsamlede midler.

Bakgrunnen for undersøkelsene var at internkontrollgjennomganger avdekket svakheter i økonomisystemene hos UMC Sierra Leone og UMC Liberia. Funnene har i hovedsak dreid seg om mangelfull dokumentasjon på kostnader og anbudsrutiner. Direktør for utviklingsavdelingen til UMC i Liberia, Emma Okai Wleh, sier at de har lært mye av prosessen, og at de har jobbet hardt for å lage nye prosedyrer og iverksette tiltak som gjør at for eksempel innkjøpsprosesser skal ha lavere risiko.

Misjonssekretær Øyvind Aske understreker at det ikke har vært gjort funn som tyder på korrupsjon eller underslag, og at det derfor ikke har vært behov for endringer i ansettelsesforhold. Vi har tillit til at partnerne våre, med de iverksatte tiltakene og styrking av rutiner, skal fortsette å implementere god bistand.

Med godkjenning fra Norad opphevet Digni frysen i mars 2023, og nye fem-årsplaner er nå under utarbeiding. Prosjektene som ble satt på vent under frysen, vil bli fullført i 2023.

I samsvar med tilskuddsavtalen krever Norad tilbake sin andel av beløpet hvor det er mangelfullt eller ikke-tilstrekkelig dokumenterte utgifter for 2020 og 2021.

For CELAD i Sierra Leone blir det tilbakebetalt kr. 852 012.- og for CODEVPRO i Liberia betales det tilbake kr. 497 847.- Dette er midler som tas fra tidligere finansinntekter og salg av eiendom, og vil ikke berøre innsamlede midler fra enkeltpersoner og menigheter.

Misjonsrådets leder, Marianne Munz, sier at Metodistkirkens Misjonsselskap også har lært mye av denne prosessen, og at vi vil fortsette med å styrke våre strukturer både i MM og i samarbeidet med våre partnere.