MS-Speider

Metodistkirkens speiderkorps er en del av Metodistkirkens barne- og ungdomsforbund (MBU), og utgjør en viktig del av barne- og ungdomsarbeidet til Metodistkirken i Norge. Speiderkorpset er tilsluttet Norges speiderforbund, og driver speiderarbeid i mange grupper over hele landet.


Adresse
Metodistkirkens speiderkorps
St.Olavsgate 28
0166 Oslo

Korpsstyret
Korpsleder Ole Martin Andreassen kan kontaktes på: korpsleder@ms-speider.no
Du kan også sende e-post til hele korpsstyret: korpsstyret@ms-speider.no.

Barne- og ungdomssekretær
Ellen Irene Klepaker jobber som MBU-konsulent på MBU-kontoret, og tar seg av administrative oppgaver for speiderkorpset.

E-post: mbu@metodistkirken.no