Styre

MBUs Landsstyre for perioden 1.aug 2022 - 31.juli 2024

Ønsker du kontakt med oss i styret, benytt vår felles E-postadresse: styret@mbu.no

 

Styreleder: Sunniva Eriksen Hustoft
Epost: smhustoft@gmail.com

Økonmioansvarlig: Charlotte Presas Mathisen

Nestleder: 

Styremedlemmer:
Helene Sofie Lystrup
​​​​​​​Trygve Sivertsen
​​​​​​​Karoline Ximena Urup Engbjerg
​​​​​​​Tor Harald Aanstad Olsen
Ingull Grefslie, Tilsynsprest
Ole Martin Andreassen, Leder Speiderkorpset

Varamedlemmer:
Logan Sebastian Steffensen
Silje Marie Halvorsen 
Ingeborg Tønne Olsen

 

Styresekretær: Ellen Irene Klepaker, MBU-konsulent.
ellen.irene.klepaker@metodistkirken.no