Våre medarbeidere

Vårt arbeid styres av Metodistkirkens Misjonsråd hvor administrasjonen møter i tillegg til valgte pastorale og leke medlemmer. I samarbeidslandene våre har vi kun nasjonalt ansatte. Våre partnere gjør en uvurderlig jobb i våre felles programmer.